Osnivanje krovne organizacije mladih Srbije 2010.

048 Osnivanje KOMS 2010Ovaj priručnik predstavlja praktičan vodič za osnivanje najvišeg nezavisnog predstavničkog tela mladih u Srbiji – krovne organizacije. Priručnik je rezultat višemesečnog istraživanja tima Programa za mlade Građanskih inicijativa u okviru kojeg su analizirani različiti modeli uređenja krovnih organizacija mladih u Evropi, specifičnosti organizovanja mladih u Srbiji i potrebe mladih za odgovarajućim okvirom za predstavljanje njihovih ukupnih interesa kako prema državnim institucijama tako i u evropskim okvirima.

Preuzmite publikaciju (.pdf)