Otkrijte brošuru ALVED projekta: Osnaživanje zajednica u Vranju, Bujanovcu, Lebanu i Preševu

 

Priča o projektu „Jačanje lokalnih glasova za pravičan razvoj“ (ALVED) nije obična priča potkrepljena brojkama i drugim različitim statističkim podacima, već priča čiji epilog znači mnogo novih prijateljstava, poslovnih saradnji, iskustava, kojima je svaki učesnik unapredio najpre sebe, a onda i zajednicu u kojoj živi.

Skoro tri godine (od septembra 2020. do marta 2023) sarađivale su sve generacije stanovnika Vranja, Bujanovca i Lebana, a često su im se pridruživali aktivisti iz Preševa, koji su takođe dali veliki doprinos ukupnim rezultatima, postignutim kroz preko 100 različitih aktivnosti. Sve ovo sa ciljem da građani na jugu Srbije što bolje saosećaju jedni s drugima, da budu aktivni građani i da slave različitost.

Fokus projekta ALVED bio je na tri važne oblasti: participativno planiranje socijalnih usluga, potrebe mladih i njihovi problemi, kao i osnaživanje lokalnih organizacija civilnog društva. Ukupan broj direktnih korisnika u svim aspektima projekta je blizu 6.000, ali je broj ljudi koji ima indirektan benefit od aktivnosti daleko veći.

Projekat je u Srbiji sprovodio konzorcijum vođen organizacijom Peaceful Change initiative (PCi), u bliskoj saradnji sa People in Need (PIN) i u partnerstvu sa Građanskim inicijativama (GI). Projekat je finansijski podržala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Na stranicama naše brošure prokazujemo vam aktivnosti koje su više od projektnih aktivnosti, jer za ALVED tim, a nadamo se i za sve učesnike, znače malu školu života kroz koju smo zajedno prošli.

🔎 Otkrijte brošuru ALVED projekta i pridružite nam se na inspirativnom putovanju osnaživanja zajednica Vranje, Bujanovac, Lebane i Preševo!

Brošura je dostupna na srpskom, albanskom i engleskom jeziku i možete je preuzeti na sledećim linkovima: