Otvoren Fond za urgentnu podršku

Otvoren je Fond za urgentnu podršku – ovaj fond je stalno otvoren, sa ciljem da doprinese otpornosti civilnog društva u Srbiji u okruženju suženog prostora za građansko delovanje. Njegova uloga je da pruži podršku u situaciji koja zahteva neposredan i hitan odgovor na iznenadne promene koje negativno utiču na građansko društvo.

Ovo je fond za vas ukoliko:

 • se zalažete za zaštitu prava i interesa građana i građanki u situaciji koja zahteva hitnu reakciju i/ili mobilizaciju;
 • se zbog vašeg aktivističkog delovanja suočavate sa pritiscima, pretnjama i drugim izazovima;

Fond za urgentnu podršku podrazumeva:

 1. Finansijsku podršku u slučaju ugrožavanja bezbednosti– Bezbednost aktivista i aktivistkinja/branilaca i braniteljki ljudskih prava/grupa udruženih građana i građanki/organizacija građanskog društva ugroženih zbog svog delovanja.
 2. Finansijsku podršku za zagovaranje/kampanju – Neočekivana prilika za zastupanje i/ili mobilizaciju zajednice koja može da dovede do napretka u ostvarivanju prava kao što je na primer promena javne politike ili neočekivana situacija koja zahteva zastupanje radi sprečavanja štetnih izmena javne politike i/ili prakse.

Povodom otvaranja Fonda za urgentnu podršku, održana je i info sesija na kojoj je predstavljen Fond i u okviru koje smo odgovarali na pitanja i nedoumice u vezi sa kriterijumima i načinima apliciranja za ovu vrstu podrške. Snimak info sesije možete pogledati u video prilogu.

Snažno građansko društvo je preduslov za dalji razvoj demokratskih kapaciteta Srbije. Projektom “Za snažnije građansko društvo”, PartnersGlobal sa partnerskim organizacijama, DT Institutom, Evropskim centrom za neprofitno pravo, Partnerima Srbija i Građanskim inicijativama želi da odgovori na izazove s kojima se građansko društvo u Srbiji suočava poslednjih godina.

Ova petogodišnja inicijativa je usmerena ka stvaranju ključnih preduslova za funkcionisanje i dalji razvoj civilnog društva u Srbiji, unapređenje prostora u kome organizacije deluju kao uspešni zagovarači, partneri, ali i watchdog mehanizmi koji osiguravaju da se svi glasovi čuju i da potrebe građana i građanki budu deo javnih politika. Projekat podržavaju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

 

Ko može da se prijavi? 

 • registrovane organizacije civilnog društva u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama
 • neformalne grupe koje deluju u Republici Srbiji
 • aktivisti/kinje: pojedinci i pojedinke koje su državljani ili imaju prebivalište u Republici Srbiji
 • formalne i neformalne mreže koje deluju u Republici Srbiji

Kompletan Poziv sa potrebnom dokumengtacijom i aplikacionim formularom možete pogledati na stranici našeg Vodiča kroz ptencoijalne izvore finansiranja, u sekciji Urgentna podrška – OVDE.

 

Šta podržavamo i koja su tematska područja i aktivnosti za podršku?

Fokus fonda je na očuvanju građanskog delovanja i zaštiti ljudskih prava.

Podrška je namenjena sledećim aktivnostima (navedena lista je ilustrativnog karaktera):

 • Pravne konsultacije (na primer, kada ste suočeni sa potencijalno neosnovanim inspekcijskim nadzorom ili pretnjom zatvaranja bankovnog računa zbog selektivnog tumačenja nekog zakona, i sl.) ;
 • Pravna pomoć (na primer, u podnošenju predmeta sudu, ostvarivanja uvida u podnesak, usmeno zastupanje, angažovanje u domaćim parnicama (direktno ili indirektno), osim u situacijama kada je tužena strana državni organ) – U slučaju da Vam je potrebna pravna pomoć, Građanske inicijative će Vas uputiti na nekog od pravnih eksperata iz naše baze.;
 • Troškovi saniranja štete usled fizičkog oštećenja prostorija ili imovine organizacije/aktivista;
 • Troškovi privremene realokacije: za aktiviste i aktivistkinje koji se nalaze u nesigurnoj ili ranjivoj situaciji;
 • Terapijska podrška;
 • Bezbednosna infrastruktura, bezbednosno planiranje i obuke, preventivne mere bezbednosti;
 • Digitalne mere bezbednosti;
 • Oprema u izuzetnim slučajevima (na primer kada je oprema neophodno sredstvo za rad ili kada je neophodna za zaštitu bezbednosti (na primer sigurnosne kamere, i slično).

 

Šta ne podržavamo?

 • Aktivnosti pojedinaca i pojedinki koji nisu angažovani i/ili aktivni u građanskom društvu;
 • Redovne programske aktivnosti;
 • Dobrotvornu/humanitarnu pomoć/socijalne usluge;
 • Godišnje operativne troškove (renta, zarade, režijski troškovi);
 • Stipendije;
 • Troškove stranačkih aktivnosti;
 • Inicijative koje svojim aktivnostima diskriminišu bilo koju grupu građana/ki;
 • Troškove za organizaciju javnih protesta;
 • Aktivnosti usmerene isključivo na sticanje prihoda, ili kupovinu drugih dobara radi njihove podele;
 • Renoviranje prostorija, građevinske i infrastrukturne radove.

 

Koliko traje podrška?

Podrška može da traje do 6 meseci.

 

Koji je iznos finansijske podrške?

Ukupan budžet za fond za urgentnu podršku iznosi $25.000. Zainteresovane organizacije i/ili aktivisti mogu da konkurišu za podršku u maksimalnom iznosu do $3.000, u dinarskoj protivvrednosti.

O konačnoj visini podržanog iznosa, odlučiće Komisija za dodelu finansijske podrške.

 

Kada i kako se prijaviti za podršku?

 Ohrabrujemo aktiviste i aktivistkinje da se prijave u bilo kom trenutku. Pristigle prijave će evaluirati Komisija Građanskih inicijativa na osnovu razvijenih kriterijuma.

Presek prijava vrši se na dvonedeljnom nivou, kada se izdvajaju prijave koje su zadovoljile administrativne kriterijume konkursa.

Urgentne situacije, koje se ne mogu odložiti i koje su bezbednosno ugrožavajuće će se evaluirati u roku od 72 sata.

Prijavljivanje za podršku se može vršiti na sledeće načine:

 • Popunjavanjem onlajn prijavnog formulara. U onlajn prijavni formular uključene su sve potrebne instrukcije za njegovo popunjavanje.
 • Preuzimanjem prijavnog formulara sa sajta Vodič i slanjem mejla sa naslovom Prijava za urgentnu podršku, na e-mail adresu podrska@gradjanske.org
 • Putem pošte, slanjem odštampanog i popunjenog prijavnog formulara na adresu Kneza Miloša 4, sa naznakom Prijava na konkurs za urgentnu podršku, Građanske inicijative.

Ako budete imali dodatnih pitanja ili nedoumica, naš tim će vam rado pružiti podršku. Možete nam se obratiti mejlom na podrska@gradjanske.org ili poštom na adresi Kneza Miloša 4.