OTVOREN POZIV: ACT PROJEKAT – Podrška jačanju lokalnih zajednica

U okviru projekta Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, otvoren je poziv za dodelu grantova za jačanje lokalnih zajednica.

Cilj poziva: Podrška lokalnim zagovaračkim inicijativama i akcijama organizacija građanskog društva (OGD) i neformalnim grupama (NG) uz uključivanje građana.

Javno zagovaranje u okviru ovog Poziva se definiše kao organizovano delovanje OGD/NG  usmereno ka postizanju pozitivnih društvenih i političkih promena, kroz ostvarivanje uticaja na donosioce odluka i javnost. Krajnji cilj svake inicijative javnog zagovaranja jeste konkretna i jasno definisana promena javne politike ili postojeće prakse javnih institucija odnosno donosilaca odluka. Ovu promenu bi trebalo shvatiti u najširem smislu; tako da ona može obuhvatiti usvajanje nove, ali i promenu, unapređenje ili adekvatniju implementaciju postojeće javne politike, na lokalnom nivou.

Predlozi lokalnih akcija organizacija i neformalnih grupa građana koje se prijavljuju treba da se odnose na rešavanje identifikovanih problema u lokalnoj zajednici uz naglasak na direktnu saradnju, odnosno uključivanje i učešće što većeg broja građana date lokalne zajednice.

Dobitnicima granta ACT projekat će pružiti dodatnu podršku kroz program izgradnje i razvoja kapaciteta u kojem je obavezno učešće podržanih OGD/NG.

Osnovne informacije:

  • Oblast podrške: zagovaranje
  • Krajnji rok za podnošenje predloga projekata: 8. jul 2022. godine
  • Ko može da podnese predloge projekata: Organizacije građanskog društva (OGD) i neformalne grupe (NG) u Srbiji
  • Okvirni, predviđeni broj podržanih projekata: maksimalno 6 OGD/NG, uključujući minimum 50% organizacija koje deluju van područja teritorije Grada Beograda
  • Trajanje grantova: 6 meseci
  • Iznos po predlogu projekta: do 350.000,00 RSD

Ko može da podnese predlog projekta?

OGD mora da ispunjava sledeće kriterijume:

● registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o fondacijama i zadužbinama,

● OGD koje su u tri poslednje dostupne fiskalne godine imale prosečni godišnji promet manji od 10.000,00 EUR,

● baštini i uključuje načela/vrednosti demokratičnosti, ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti;

● OGD čiji principi rada uključuju neposredan rad sa i uključivanje građana, zasnovani su na ljudskim pravima, motivaciji i posvećenosti rukovodstva razvoju na lokalnom nivou, usmereni su na rezultate i održivost.

 NG mora da ispunjava sledeće kriterijume:

• sastoji se od najmanje troje ljudi koji su okupljeni oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovani,

• baštini i uključuje načela/vrednosti demokratičnosti, ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti,

• principi rada NG uključuju neposredan rad sa građanima i uključivanje građana, zasnovani su na ljudskim pravima, motivaciji i posvećenosti razvoju na lokalnom nivou, usmereni su na rezultate i održivost.

Ko ne može da podnese predlog projekta?

● Lica koja nisu registrovana u skladu sa gorenavedenim Zakonima,

● OGD koje su u 3 poslednje dostupne fiskalne godine imale prosečni godišnji promet veći od 10.000,00 EUR,

● OGD koje nisu izmirile svoje zakonske obaveze po osnovi javnih davanja odnosno plaćanja poreza i doprinosa,

● Religijske OGD,

● OGD/pokreti/NG koje su posredno učestvovale ili planiraju da učestvuju na izborima u Republici Srbiji,

● OGD/NG koje su već dva puta finansijski podržane u okviru ACT projekta u okviru bilo kog objavljenog poziva u prethodnom periodu,

● OGD/NG aktivne u kao i podneti projekti iz oblasti kulture, razonode i zabave,

● Predstavništvo strane (međunarodne, regionalne) OGD/NG/pokreta registrovano u Srbiji.

 

Okviran spisak aktivnosti koje se mogu finansirati kroz ovaj Poziv obuhvata:

● Sprovođenje kampanja podizanja svesti o prepoznatom problemu u zajednici;

● Učešće u javnim raspravama u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou;

● Organizacija zborova u mesnoj zajednici u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i statutom JLS;

● Praćenje primene propisa i rada institucija u oblasti primene javnih politika i zakona;

● Sprovođenje istraživanja, izrada analiza javnih politika i predloga izmena ili dopuna javnih politika;

● Obuke, radionice, debate, sastanci i drugi javni događaji kojima se doprinosi ostvarivanju očekivanog rezultata poziva.

● Razvoj onlajn alata radi povećanja uticaja kod građana;

● Mobilisanje javne podrške kroz javni nastup, organizaciju događaja i korišćenje medija;

● Angažovanje volontera za potrebe lokalnih inicijativa i akcija;

● Promovisanje pozitivnih promena na lokalnom nivou.

Kako podneti predlog projekta za učešće u Pozivu?

Predlog projekta se podnosi na internet stranici act.civicatalyst.org. Prijavnom formularu možete pristupiti putem sledećeg linka: https://act.civicatalyst.org/node/371

Ukoliko imate tehničkih pitanja u toku podnošenja predloga projekata, možete se obratiti tehničkoj podršci na support@catalystbalkans.org.

Za sva druga pitanja koja se tiču samog Prijavnog formulara i nedoumica oko pojedinačnih pitanja, molimo vas da kontaktirate ACT tim na info@act.org.rs najkasnije do 4.7.2022. godine sa naznakom „Poziv za dodelu grantova za jačanje lokalnih zajednica 2022”.

Rok za podnošenje predloga projekata

Rok za podnošenje predloga projekata je 8.7.2022. godine do 17.00 časova. Molimo OGD/NG da uzmu u obzir moguće tehničke probleme i svoje predloge projekata ne šalju u poslednjem trenutku.

Info sesija

U svrhu bližeg predstavljanja Poziva, biće održana onlajn info sesija 23.6.2022. na kojoj će učesnici imati prilike da se bolje upoznaju sa Pozivom. Svoje učešće na info aeaiji možete prijaviti na linku: https://act.civicatalyst.org/node/379.

Dokumentacija

Detaljne Smernice za podnošenje predloga projekata koje sadrže više informacija, kao i budžet, možete preuzeti u nastavku.