Otvoren poziv organizacijama civilnog društva

gi logo sajt

US-Embassy-Serbia-Vector

Građanske inicijative raspisuju otvoren poziv za organizacijecivilnog društva u okviru projekta „Nezavisne institucije bliže građanima” (Independent Bodies Closer to Citizens) čiju realizaciju podržava Američka ambasada u Beogradu.

Cilj ovog projekta je stvaranje mreže 10 kontakt organizacija za tri nezavisne institucije (Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti), kako bi se unapredila veza između ovih institucija i građana i građanki na lokalnom nivou. Mreža kontakt organizacija će  unapređivati kapacitete nezavisnih institucija kroz razvoj platformi lokalnih organizacija kako bi se bolje odgovorilo na kršenja prava i potrebe građana u lokalnim zajednicama.

U okviru projekta „Nezavisne institucije bliže građanima” za izabrane organizacije će tokom januara biti organizovan dvodnevni trening u cilju dobijanja više infomacija o mogućnostima za približavanje rada nezavisnih institucija građanima i građankama na lokalnom nivou. Nakon toga, u saradnji sa organizacijama organizovaće se posete Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti izabranim lokalnim zajednicama.

Poziv je otvoren za sve organizacije iz Srbije van Beograda, čije aktivnosti su u vezi sa delokrugom rada nezavisnih institucija, koje ostvaruju direktan kontakt sa građanima i koje imaju dovoljno kapaciteta da učestvuju u aktivnostima.

Prednost će imati organizacije koje imaju sedišta u opštinama sa većinskim albanskim, bošnjačkim i mađarskim stanovništvom kao i u socijalno-ekonomski nerazvijenim opštinama.

Prijave se šalju popunjavanjem formulara na sledećem linku za preuzimanje i slanjem na e-mail adresu petar@gradjanske.org sa naslovom: Prijava za konkurs, najkasnije do 20. decembra 2015. godine. Dodatne informacije se mogu dobiti do 18. decembra 2015. godine telefonom na broj: 060 3624 005 ili elektronskom poštom, slanjem pitanja na adresu: petar@gradjanske.org.