Otvoren poziv Resursnog centra za trening za monitoring i evaluaciju

 

 

 

TACSO Građanskih inicijativa, Resursni centar za sve organizacije civilnog društva (OCD) u Srbiji, raspisuje poziv za Trening za monitoring i evaluaciju namenjen organizacijama koje žele da se razvijaju.

Trening će trajati dva dana i biće održan u Beogradu 30. i 31. maja 2017 godine.

Ovaj trening ima za cilj da ojača kapacitete organizacija civilnog društva u Srbiji za efikasnije ostvarivanje svojih misija kroz pružena znanja i veštine za praćenje i evaluaciju rada organizacije.

Tokom treninga biće obrađene različite teme relevantne za oblast monitoringa i evaluacije, a sa ciljem da se istakne značaj organizacionog monitoringa i evaluacije za efektivniji i efikasniji rad, kao i da se razmotre koncepti i ponude alati koji mogu doprineti organizacijama da razviju sveobuhvatan plan za praćenje i procenu svojih ciljeva i programa, kao i mogućnosti primene rezultata u daljem radu.

Kurs je namenjen onima koji već imaju neko iskustvo u oblasti monitoringa i evaluacije.

Očekuje se da nakon treninga učesnici/ce:

 • razumeju značaj monitoringa i evaluacije
 • razviju veštine za razvoj i upravljanje organizacionim planom monitoringa i evaluacije
 • steknu znanje da razviju I koriste odgovarajuće indikatore
 • steknu znanje i veštine za primenu kvantitativnih i kvalitativnih metoda za prikupljanje podataka
 • steknu znanje i veštine za analizu podataka i pisanje izveštaja i preporuka

Predviđeno je da treningu prisustvuje do 20 predstavnika organizacija civilnog društva koje ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da organizacija postoji duže od 3 godine
 2. da je registrovana u APR-u
 3. da ima izrađen aktuelni strateški plan
 4. da postoji sistem praćenja i evaluacije aktivnosti/rezultata projekata ili programa
 5. da je u proteklih godinu dana realizovala najmanje tri projekta (bilo kao partner na projektu ili kao nosilac pojekta)
 6. da postoji motivacija za unapređenje u oblasti monitoringa i evaluacije

 

Za učešće na treningu se možete prijaviti popunjavanjem aplikacionog formulara na OVOM linku do 18. maja 2017.godine. 23.maja 2017.godine.

Biće kontaktirani samo kandidati koji su prošli selekciju.

Organizator treninga pokriva troškove prevoza i smeštaja.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem mejla: info.rs@tacso.org