Otvoren poziv Resursnog centra za trening za organizovanje u zajednici

TACSO Građanskih inicijativa, Resursni centar za sve organizacije civilnog društva (OCD) u Srbiji, raspisuje poziv za Trening za organizovanje zajednice u službi javnog zastupanja namenjen organizacijama koje žele da se razvijaju i doprinesu pozitivnim promenama u svojoj sredini kroz pokretanje incijativa i organizovanje kampanja.

Trening će trajati dva dana i biće održan u Beogradu 9. i 10. juna 2017. godine.

Ovaj trening ima za cilj da ojača kapacitete organizacija civilnog društva u Srbiji za efikasnije ostvarivanje svojih misija kroz pružena znanja i veštine u oblasti organizovanja zajednice kao metodologije koja se može koristiti za javno zastupanje tema i  problema.

Trening će se fokusirati na teme koje su relevatne za razvoj liderstva i timova u službi mobilizacije i izgradnje baze podrške među građanima, a kako bi građane uključili u procese javnog zastupanja za probleme i teme od značaja za zajednice.

Cilj treninga je da učesnicima ponudi osnovna praktična znanja o organizovanju zajednice, načinima preduzimanja akcija i kreiranja promena.

Trening je namenjen predstavnicima/cama organizacija civilnog društva koji već imaju neko iskustvo u oblasti organizovanja kampanja javnog zastupanja.

Očekuje se da će nakon treninga učesnici/ce:

 • razumeti zašto je važno da se građanima vrati moć i da budu uključeni u procese koji se tiču zajednice
 • razumeti zašto je javni govor neophodna veština za lidere
 • razviti priču o sebi
 • razviti veštine za motivisanje posvećenih građana da im se pridruže u kampanjama
 • razumeti kampanje kao alatku za izgradnju resursa i moći

Trening će izvoditi predstavnici Srbije u pokretu po metodologiji koju je razvio profesor Maršal Ganc na Džon F. Kenedi školi uprave Univerziteta Harvard.

Predviđeno je da treningu prisustvuje do 20 predstavnika/ca organizacija civilnog društva koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da organizacija postoji duže od 3 godine
 2. da je registrovana u APR-u
 3. da je do sada sprovela najmanje jednu kampanju/pokrenula inicijativu koja je za cilj imala rešavanje problema, odnosno pokretanje tema koje su od značaja za lokalne zajednice
 4. da je u proteklih godinu dana realizovala najmanje tri projekta (bilo kao partner na projektu ili kao nosilac pojekta)
 5. da organizacija ima najmanje 5 ljudi koji su angažovani na sprovođenju aktivnosti (ne moraju nužno biti zaposleni, mogu biti spoljni saradnici, volonteri itd. )
 6. da postoji visoka motivacija za unapređenje u oblasti koja je predmet treninga

 

Za učešće na treningu se možete prijaviti popunjavanjem aplikacionog formulara OVOM linku do 26. maja 2017. godine.   29.maja 2017. u ponoć.

Biće kontaktirani samo kandidati koji su prošli selekciju.

Organizator treninga pokriva troškove prevoza i smeštaja.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem mejla: info.rs@tacso.org