Otvoren poziv za ToT za javno zastupanje

TACSO by Civic Initiatives header

Poštovani/e,

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa (TACSO RC GI) uz podršku TACSO kancelarije u Srbiji pokreće Program obuke nove generacije trenera/ica za javno zastupanje. Osnovni cilj je jačanje kapaciteta civilnog društva za procese javnog zastupanja kako pojedinačnih organizacija tako i mreža,  kako bi u potpunosti ostvarili svoj potencijal za društvene promene u oblastima u kojima deluju. Očekuje se da Program ostvari sledeće rezultate:

  1. Osnaživanje pojedinaca da uspešno odgovore na aktuelne potrebe organizacija civilnog društva u vezi sa javnim zastupanjem
  2. Promocija trenerica i trenera, njihovih veština i znanja u okviru civilnog društva
  3. Osnaživanje trenerske baze TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa

Program će se odvijati u vidu dvomodularne obuke (dva trodnevna treninga) i mentoring podrške u okviru kojih će biti predstavljene tehnike i alati potrebni za uspešne zagovaračke aktivnosti i razvoj politika sa ciljem jačanja facilitatorskih veština budućih trenera.

U periodu između dva modula polaznici će imati obavezu da se angažuju kroz izradu zadataka čije je uspešno ispunjavanje jedan od uslova za nastavak učešća u programu.  Zadaci će se sastojati od rada sa konkretnim organizacijama civlinog društva na kreiranju plana javnog zastupanja, a uz mentorsku podršku eksperata TACSO RC GI. Treneri/ce će u svom daljem radu primenjivati standard TACSO RC GI. Konačni zadatak trenera/ica će biti izrada plana i kampanje javnog zastupanja jedne organizacije ili mreže civilnog društva (sopstvene ili po izboru). Kadidati/kinje koju uspešno završe obuku dobiće sertifikat.

Realizacija je planirana za period između marta 2016. i maja 2016. godine. Prvi modul će biti održan od 16. do 18. marta 2016. godine u Beogradu, a drugi tokom maja 2016. godine (precizni termin održavanja drugog modula će biti naknadno određen)

Obukom će biti obuhvaćeno 20 polaznika/ca. Kandidati/kinje treba da zadovolje sledeće kriterijume:

  • Osnovno poznavanje procesa javnog zastupanja i iskustvo u vođenju kampanja
  • Poznavanje aktuelnog pravnog, društvenog i političkog konteksta relevantnog za rad civilnog društva
  • Posedovanje osnovnih trenerskih veština (veštine prezentacije i facilitacije)
  • Senzibilisanost za rad sa ranjivim i marginalizovanim grupama

Odabir će vršiti komisija na osnovu CV-ja i aplikacionog formulara. Komisija zadržava pravo da pojedine kandidate/kinje pozove na intervju radi dodatne procene navedenih kvalifikacija.

Detalji međusobnih očekivanja i obaveza učesnika/ca i organizatora biće utvrđeni nakon završenog procesa selekcije. TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa snosi sve troškove treninga za trenere (putovanje do mesta obuke, smeštaj, hrana, materijali za rad).

Svi zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti popunjavanjem upitnika i slanjem CV na mejl info.rs@tacso.org do 19.02.2016. Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti na navedeni mejl ili putem telefona na 011/3284188, a  kontakt osoba Bojana Selaković.

Tim TACSO Resursnog centra Građanskih incijativa

RC footer NEW