Otvorena, demokratska i tolerantna Srbija kao zajednički cilj

BeogrIMG_9548ad, 9. decembar 2014. – Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Kuća ljudskih prava organizovali su danas Okrugli sto predstavnika i predstavnica svih Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, prvi od njihovog formiranja nakon izbora održanih u oktobru 2014. godine. Skupu je prisustvovalo 19 od ukupno 21 predstavnika/ca NSNM, a prisutnima su se obratili Nevena Petrušić, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, kao i Maja Stojanović i Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava i demokratije. Cilj skupa bio je pokretanje debate o ulozi Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u borbi protiv diskriminacije u Srbiji.

„Ono na čemu Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, udruženja građana i Nacionalni saveti nacionalnih manjina treba zajedno da rade jeste uspostavljanje otvorenog, demokratskog i tolerantnog društva“, rekla je Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti. „Srbija zasnovana na vladavini prava i poštovanju svih ljudskih i manjinskih prava je zajednički cilj kom moramo da stremimo.“

Petrušićeva je naglasila da je reč „diskriminacija“ ušla u javni govor, ali da pojam diskriminacije i dalje nije dovoljno razumljiv, te da se i dalje mora raditi na prepoznavanju uzroka sistemske, institucionalne i individualne diskriminacije. Ona je takođe skrenula pažnju na to da svaka peta pritužba upućena Povereniku za zaštitu ravnopravnosti ima za osnov nacionalnu pripadnost, a da se najveća etnička distanca gaji prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima i Romima.

„Naš region je dobar primer do čega nesuzbijanje diskriminacije može dovesti“, rekao je Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava i demokratije. „Ono što je nedopustivo je da se nacionalna mržnja generiše sa državnog vrha. Naš posao je da zajednički pritisnemo državu da svoj posao u suzbijanju diskriminacije radi kako treba, kao i da podsetimo političare da izgovorene reči imaju veliku težinu. Neslaganja oko suzbijanja diskriminacije ne sme biti“, naglasio je Popović.

Skupu je prisustvovalo 19 od ukupno 21 predstavnika/ca NSNM, a ovo je bio njihov prvi susret nakon njihovog formiranja u septembru 2014.