Otvorena vrata #ONLINE alata

 

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa raspisuje poziv za sesiju tehničke podrške organizacijama civilnog društva iz Beograda, u terminu održavanja Otvorenih vrata.

Svakog 10. u mesecu, TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa otvara svoja vrata organizacijama civilnog društva (OCD) pružajući asistenciju na različite teme.

Ovog meseca predstavićemo različite online alate koji mogu da pomognu i olakšaju svakodnevni rad organizacijama civilnog društva.

Datum održavanja sesije tehničke podrške je sreda, 15.marta 2017.godine. godine u periodu od 12 do 14 časova, u biblioteci Kuće ljudskih prava (Kneza Miloša 4, 11000 Beograd) a  zainteresovane OCD se mogu prijaviti popunjavanjem upitnika koji se nalazi na ovom linku do 13.marta, 2017.godine.

Za ovu sesiju, nije predviđena refundacija putnih troškova.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Mariji Vujković putem mejla: marija@gradjanske.org

 

 

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa, u ime konzorcijuma koji čine Građanske inicijative, Centar za razvoj neprofitnog sektora, Kuća ljudskih prava i Fondacija Dokukino

Kneza Miloša 4 •  11 000 Belgrade  •  t: +381 (0)11 3284 188  •  e-mail: info.rs@tacso.org
TACSO kancelarija u Srbiji, Kneza Miloša 4 •  11 000 Belgrade  •  t: +381 (0)11 3284 188  • e-mail: info.rs@tacso.org

TACSO projekat se sprovodi u okviru konzorcijuma koji vodi FCG SIPU International AB Sweden