Otvorena vrata za komunikaciju 10.avgusta u Beogradu

 

Capture

 

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa raspisuje poziv za sesiju tehničke podrške organizacijama civilnog društva iz Beograda, u terminu održavanja Otvorenih vrata.

Svakog 10. u mesecu, TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa otvara svoja vrata organizacijama civilnog društva (OCD) pružajući asistenciju na različite teme.

Narednog meseca, avgusta, sesija ima za cilj podizanje kapaciteta u oblasti komunikacije i prezentacije rada organizacija. Sesija je osmišljena tako da pruži osnovna znanja i veštine i kao takva je predviđena za organizacije koje nemaju iskustva u komunikaciji sa ciljnim grupama, putem tradicionalnih medija i/ili putem društvenih mreža.

Datum održavanja sesije tehničke podrške je sreda, 10.avgust 2016. godine u periodu od 12 do 14 časova, u biblioteci Kuće ljudskih prava (Kneza Miloša 4, 11000 Beograd) a  zainteresovane OCD se mogu prijaviti popunjavanjem upitnika koji se nalazi na ovom linku do 4. avgusta, 2016. godine.

Za ovu sesiju, nije predviđena refundacija putnih troškova.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Mariji Vujković na 060/3624001 ili marija@gradjanske.org

 

 

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa, u ime konzorcijuma koji čine Građanske inicijative, Centar za razvoj neprofitnog sektora, Kuća ljudskih prava i Fondacija Dokukino

Kneza Miloša 4 •  11 000 Belgrade  •  t: +381 (0)11 3284 188  •  e-mail: info.rs@tacso.org
TACSO kancelarija u Srbiji, Kneza Miloša 4 •  11 000 Belgrade  •  t: +381 (0)11 3284 188  • e-mail: info.rs@tacso.org

TACSO projekat se sprovodi u okviru konzorcijuma koji vodi FCG SIPU International AB Sweden