Otvorena vrata za komunikaciju

Screen Shot 05-20-16 at 05.05 PM

 

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa raspisuje poziv za sesiju tehničke podrške organizacijama civilnog društva iz Beograda, u terminu održavanja Otvorenih vrata.

Svakog meseca, TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa otvara svoja vrata organizacijama civilnog društva pružajući asistenciju na različite teme. Ovog meseca, sesija ima za cilj podizanje kapaciteta u oblasti komunikacije i prezentacije rada organizacija.

Datum održavanja sesije tehničke podrške je petak 8. jul 2016. godine u period od 12 do 16 časova, a  zainteresovane OCD se mogu prijaviti popunjavanjem upitnika koji se nalazi na ovom linku do 4. jula, 2016. godine.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Mariji Vujković na 060/3624001 ili marija@gradjanske.org

 

TACO RC footer SRB novi