Otvorene prijave za konferenciju “PRaćka”

Da li novinari posećuju Vaše događaje ređe nego što biste to želeli?

Da li se često dešava da Vam mediji ne objave poslato saopštenje?

Da li Vaša zajednica na društvenim mrežama teško “daje” like i share?

Da li Vas ljudi van civilnog sektora često pitaju čime se zapravo bavite?

Da li Vam je teško da objasnite građanima koje usluge pruža Vaša organizacija?

Ako je odgovor na neka od ovih pitanja “DA” – vreme je da naučite da koristite PRaćku!
TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa sa Srbijom u pokretu kao implementacionim partnerom ove godine po drugi put organizuje konferenciju “PRaćka”, koja je inspirisana pričom o Davidu i Golijatu, i želi da skrene pažnju na činjenicu da je u borbi sa „velikim problemima“, dovoljno „malo, ali ubojito oružje“.

Konferencija će biti organizovana 10. i 11. decembra u Beogradu u Startit centru (Savska 5).

Drugo izdanje PRaćke baviće se PRivlačenjem – kreativnim i kvalitetnim tehnikama za povećanje vidljivosti, koje su oružje koje se nalazi u rukama svih nas u borbi protiv nedovoljne vidljivosti našeg rada.

Tokom dvodnevne konferencije predstavićemo postojeće trendove na globalnom nivou i primere dobre prakse u našoj zemlji kako bismo preneli neophodna znanja i veštine i kroz razmenu iskustava došli do modela kako da svoj rad učinimo vidljivim i prepoznatim u sredinama iz kojih dolazimo.

Učesnici konferencije će biti predstavnici/e OCD iz cele Srbije koji su zainteresovani za oblast komunikacija i vidljivosti.

Nakon Konferencije TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa će sa partnerima nastaviti da jača kapacitete organizacija koje budu iskazale potrebu za podrškom prilikom sprovođenja kampanja. Takođe ćemo u toku naredne godine putem dostupnih kanala pomoći promociju uspešnih priča organizacija koje su za to zainteresovane.

Troškove puta do Beograda snosi organizator. Smeštaj 10. decembra će biti obezbeđen učesnicima/cama koji dolaze iz mesta koja su udaljena više od 200 km od Beograda.

Broj mesta za učešće na konferenciji je ograničen, pa ohrabrujemo sve zainteresovane da se prijave što ranije. Ukoliko se prijavi veći broj učesnika/ca odabir će se vršiti na osnovu teritorijalne i tematske oblasti delovanja organizacije. Molimo Vas da se po organizaciji ne prijavljuje više od jedne osobe.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem aplikacionog formulara koji je dostupan ovde. Rok za prijavu je 30. novembar.

Uskoro će biti dostupna detaljna agenda događaja.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na djurdja@gradjanske.org ili pute telefona 0603624006.

Vidimo se na PRaćki!