Otvoreni poziv za organizacije civilnog društva iz istočne Srbije


TACSO kancelarija u Srbiji u saradnji sa Regionalnom kanceralrijom za razvoj istočne Srbije (RARIS) otvara poziv za podršku organizacijama civilnog društva iz istočne Srbije koje prate proces Evropskih integracija.
Podrška podrazumeva program obuke za pripremu predloga projekata. Obuka će se realizovati kroz dvomodularani trening (dva dvodnevna treninga ) i mentorski rad sa organizacijama u periodu izmedju treninga.
Realizacija je planirana za period između 20. marta – 30. aprila 2017. godine.
Oba treninga biće organizovana u opštini Bor. Mentorska podrška biće pružena kroz podršku na daljinu (vebinarom, e-mailom, telefonom, itd)
Kroz program obuke biće obuhvaćeno najmanje 12 organizacija koje zadovoljavaju sledeće kriterijume:

 • Da su aktivne najmanje 2 godine
 • Da aktivno učestvuju u procesu Evropskih integracija (kao članovi Nacionalnog konventa , Regionalnih platformi ili na neki drugi način)
 • Da je organizacija do sada učestvovala na najmanje 2 obuke za jačanje sopstvenih kapaciteta

Prednost će biti data organizacijama iz istočne Srbije, okruzi Bor i Zaječar.
Ograničenja:

 • Ista organizacija ne može delegirati više od 2 predstavnika. U slučaju većeg broja prijavljenih učešće u programu biće omogućeno samo po 1 predstavniku po organizaciji.
 • Konkurs ne podrazumeva pružanje finansijske podrške već podršku kroz procese jačanja kapaciteta u oblasti strateškog planiranja i javnog zastupanja.

TACSO pokriva sledeće troškove:

 • Sala za rad
 • Smeštaj
 • Lokalni transport
 • Osveženje/ručak za učesnike
 • Ekspertska podrška
 • Materijali za rad

Prijavu vršiti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE, najkasnije do ponedeljka, 6. mart 2017 godine. Rok je produžen do 10.marta 2017.godine.
Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem mejla info.rs@tacso.org ili kontaktirajte Anitu Lazarević anita.lazarevic@raris.org