Otvoreno pismo: Donatori moraju da deluju kako bi se osigurala otpornost civilnog društva tokom pandemije COVID-19

Beograd, 20. mart 2020. godine – Povodom otvorenog pisma koje je međunarodna mreža organizacija civilnog društva CIVICUS uputila donatorima i ostalima koji podržavaju rad civilnog društva, a tiče se osiguranja otpornosti civilnog društva tokom pandemije COVID – 19, Građanske inicijative se pridružuju i posebno ohrabruju i podstiču donatore koji aktivno deluju u zemljama Zapadnog Balkana da preuzmu što proaktivniji i fleksibilniji pristup kako bismo zajedno, na što brži i efikasniji način, pomogli onima kojima je pomoć hitno potrebna.

CIVICUS u pismi navodi:

„Kako se globalni odgovor na pandemiju COVID-19 uvećava uvođenjem proaktivnih mera, i organizacije civilnog društva širom sveta preduzimaju neophodne mere za zaštitu zdravlja i dobrobiti svog osoblja i partnera. To uključuje neophodne izmene u strategiji, reprioritizaciju i prilagođavanje projektnih aktivnosti. U isto vreme, infrastruktura civilnog društva je pod vidljivim i velikim finansijskim pritiskom. Projekti su odloženi, sredstva se preusmeravaju i planiraju se nove aktivnosti kao odgovor na COVID-19.  Rezerve – ako i postoje – su ograničene i uskoro će se potrošiti.”

„Da bi se odgovorilo na ove izazove potrebna je fleksibilnost u načinu na koji koristimo svoje donacije. Osnaženi smo i nadahnuti porukama donatora koji su izrazili podršku za maksimalnu fleksibilnost rada svojih partnera. To je važan znak poverenja i prepoznavanje presudne uloge civilnog društva i građanskog delovanja u našim društvima, više nego ikad pre.”

U pismu se pozivaju svi donatori i ostali koji pružaju ključnu podršku civilnom društvu da usvoje slične pristupe nudeći što više fleksibilnosti, sigurnosti i stabilnosti prema primaocima podrške i partnerima.

Navodi se 5 konkretnih načina na koje to može da se uradi i koji uključuju razgovor sa grantijima i zajedničko istraživanje kako im se na najbolji način može pomoći u ovoj situaciji; ohrabrivanje redizajna i pomeranje planiranih aktivnosti, kao i istraživanje novih načina i online alata koji mogu biti od koristi; omogućavanje veće fleksibilnosti u isplaćivanju sredstava na osnovnu potreba,  ili dodavanjem dodatnih sredstava kako bi se povećale rezerve ili pokrili neočekivani troškovi; pojednostavljivanje procedura za izveštavanje i vremenske okvire kako bi organizacije mogle da usmere svoje vreme, energiju i resurse na pružanje podrške najugroženijima.

Celo pismo na engleskom jeziku možete pročitati na sajtu CIVICUS-a u nastavku.

Građanske nastavljaju da mapiraju sve tekuće potrebe i moguće aktivnosti civilnog društva, nakon čega je ideja da se uspostavi i koordinaciona platforma, kako bismo međusobno olakšali rad i eventualno udružili napore.

Molimo vas da nam pošaljete informacije o potrebama koje imate (npr. ako radite sa ugroženim grupama), aktivnostima koje planirate ili idejama koje imate, a mogli biste lakše da ih organizujete u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva.