29 Dec Otvoreno pismo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predsednici Vlade i članovima radne grupe za izradu Zakona o volontiranju

Beograd, 29. decembar 2021. godine

Građanske inicijative se, kao i većina drugih organizacija civilnog društva koje su inicirale usvajanje važećeg Zakona o volontiranju, već deceniju zalažu za njegovu izmenu ili usvajanje novog. Od usvajanja i početka primene zakona smo iskazivali svoje nezadovoljstvo kako konkretnim rešenjima prisutnim u Zakonu, tako i samim konceptom od koga je zakonodavac pošao, tretirajući volontiranje ne kao društvenu vrednost, već kao besplatan rad, uz dodatno prenormiranje, koje je volontiranje svelo na administrativni proces. Iz tog razloga smo, pozdravljajući rad na ovoj važnoj temi, iskazali interesovanje za učešće u Radnoj grupi za analizu efekata Zakona o volontiranju, kojoj je potom poveren zadatak izrade Nacrta novog zakona. 

Međutim, sa žaljenjem konstatujemo da način na koji je resorno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vodilo ovaj proces, dovodi u pitanje legitimitet ove Radne grupe i učešća civilnog društva u njoj. Sastanci Radne grupe su zakazivani u nerealno kratkim rokovima, materijali za sastanke nisu dostavljani blagovremeno, što je onemogućavalo konstruktivnu diskusiju o predloženim rešenjima, i svodilo rad na propisu na podnošenje pisanih priloga. Uz to, od strane predsedavajuće predstavnice Ministarstva za rad su na sastancima upućivane javne poruke da Nacrt Zakona mora biti spreman u što kraćem roku, i pored manjka konsenzusa članova o nekim ključnim pitanjima.

Nakon poslednjeg sastanka Radne grupe 29.11, koji je opet ostavio mnoga važna pitanja otvorena, članovima je 6. 12. bez objašnjenja poslat Nacrt Zakona o volontiranju u kome se nalaze rešenja o kojima nije bilo reči na prethodnim sastancima, i dat rok od 48 sati da se o njemu izjasne. Nakon toga, aktuelni Nacrt Zakona o volontiranju je dat na javnu raspravu bez sastanka na kome bi njeni članovi raspravljali o predloženim rešenjima. Javna rasprava povodom Nacrta je potom raspisana za period novogodišnjih praznika, od 24. decembra do 13. januara, a obaveštenje o stručnom skupu na kome bi nova rešenja bila predstavljena javnosti je poslato u petak, za događaj čije je održavanje planirano odmah sledećeg ponedeljka.

Navedeno predstavlja samo jedan od mnogih pokazatelja toga kako se u Srbiji u procesu donošenja zakona prioritizuje brzina donošenja u odnosu na aktivnu i temeljnu raspravu o predloženim rešenjima. Na primeru nedavno aktuelnih Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i Zakona o eksproprijaciji smo mogli da vidimo kakve posledice može da ima donošenje zakona u netransparentnom i neparticipativnom procesu. Nažalost, može se zaključiti da Vlada Srbije i ministarstva u njenom sastavu i pored toga nisu uvidela važnost stvarnog dijaloga sa zainteresovanim stranama prilikom izrade propisa.

Imajući ovo u vidu, obaveštavamo Vas da se, i pored svog prethodnog učešća u radu na ovom propisu u okviru Radne grupe za izradu Zakona o volontiranju, ograđujemo od predloženog Nacrta, ne želeći da dajemo legitimitet fingiranju učešća civilnog društva u donošenju odluka. 

Interni rokovi državne uprave nisu i ne mogu biti opravdanje za kompromitovanje integriteta procesa donošenja propisa, a civilno društvo mora biti aktivan učesnik u tom procesu, a ne “smokvin list” kojim se prikriva sprovođenje izabrane politike izvršne vlasti.