Paraćinci protiv kamenoloma na planini Babe

Grupa gradjana ”Odbranimo planinu Babu, Planu i Lešje” nastala zbog odluke lokalnih vlasti da upute u proceduru usvajanje Plana detaljne regulacije za otvaranje još jednog kamenoloma na planini Baba u blizini Paraćina. Ova planina je značajna jer se tu nalaze važni izvori vode, obronci planine su takođe značajni zbog poljoprivrednih kultura koje se tamo gaje, prostor planine je označen Prostornim planom Opštine Paraćin kao područje koje treba proglasiti za spomenik prirode, zaštititi od uticaja, omogućiti organsku proizvodnju i sačuvati biodiverzitet.

Meštani su se udružili radi zaštite planine Babe i okolnih sela, zapravo otvaranja novog kamenolima. Organizovali su se na osnovu zajedničke ideje o opsatanku ljudi na ovim prostorima. Kao plod njihovog angažovanja, inspekcija je 29. marta 2021. zvanično zabranila eksploatacija jer investitor nema validnih dozvola na šta se “Kruševac put”oglušuje i nastavlja sa radom bez usvojenog Plana detaljne regulacije.

Važnu ulogu u formiranju i aktivnostima ove neformalne grupe imala je grupa gradjana “Pridruži se” koje se godina bavi položajem mladih, zaštitom ljudksih prava i životne sredine.

Cilj im je, kako kaže Dragan Ristić, podizanje svesti svih građana opštine Paraćin o nužnosti čuvanja životne sredine u svetlu klimatskih promena i osnaživanje uverenja da organizovani građani mogu učestvovati u donošenju odluka i zagovaranju pozitivnih promena u politikama.

Da bi uspeli u tome potrebno je najpre da SO Paraćin izglasa odluku o odbacivanju urbanističkog plana za izgradnju još jednog kamenoloma na planini Baba, zatim I  pokretanje građanske inicijative u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi;

“Važno je takodje i donošenje zaključka SO Paraćin o obaveznom konsultovanju građana koji žive na teritoriji koja može biti pod uticajem aktivnosti koje znatno utiču na životnu sredinu putem referenduma, posebno površinskih kopova i malih hidroelektrana”, kaže Ristić.

Vlast je reagovala tako što pokušava  da oduzme prostorije koje je je udruženje ,, Pridruži se” zakupilo sa ugovorom do aprila 2025. godine.

“To po zakonu nije moguće. Zato je komisija iz opštine 25. maja sačinila zapisnik i prostorije su ostale, za sada, u našem posed”, kaže Ristić i dodaje da je u pitanju je opšti pritisak vlasti u Paraćinu na sva udruženja plašeći se eventaulnog političkog delovanja.

Udruženje gradjana “Pridruži se” je po osnivanju bilo usmereno na projekte vezane za omladinsku politiku. Kasnije udruženje menja ime i fokus usmerava na poštovanje ljudskih prava, lokalnu demokratiju i zaštitu životne sredine. Udruženje je sprovodilo i sprovodi aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine koji su povezani sa pitanjem zaštite ljudskih prava i uključivanjem građana u donošenje odluka uz podizanje svesti o zaštiti životne sredine i kod građana i kod donosioca odluka.

Aktivnosti vezane za zaštitu planine Babe koje je udruženje već sprovodilo primer su takve aktivnosti koja uključuje konsultacije građana, uticaj na donosioce odluka, zaštitu životne sredine i zaštitu ljudskih prava građana čije se životna sredina ugrožava.