Partije na vlasti dobile unapred obrasce za prikupljanje potpisa

27. april 2024.

Kampanja FERKA traži hitnu reakciju Tužilaštva i nadležnih organa zbog zabrinjavajućih neregularnosti u izbornom procesu u opštini Jagodina. Hitna reakcija je neophodna kako bi se prevenirale slične manipulacije u drugim opštinama.

Gradska izborna komisija u Jagodini je objavila odluku o obrascima za predaju izbornih listi dana 26. aprila 2024. godine u 21:51:59 na sajtu Republičke izborne komisije. U samoj odluci se navodi da odluka stupa na snagu objavljivanjem na sajtu RIK-a. Ova odluka dolazi nakon što je vladajuća koalicija (Jedinstvena Srbija i Socijalistička partija Srbije) već predala svoju izbornu listu 5 sati pre objavljivanja navedenih obrazaca i objavila vest da je „Jedinstvena Srbija prva predala listu za Jagodinu“, što je preneto u medijima.

Ovakav redosled događaja ozbiljno narušava jednakost i poštenje izbornog postupka, gde se ostalim političkim subjektima nije pružila ista prilika za pripremu i podnošenje izbornih listi u skladu sa pravilno objavljenim procedurama. Dostavljanje obrazaca pre objavljivanja od strane Gradske izborne komisije strankama na vlasti ne predstavlja samo kršenje izbornih procedura, već i korišćenje državnih institucija i resursa u partijske i političke svrhe sa elementima krivičnog dela i kršenja Ustava Republike Srbije.

Pored toga, u Gornjem Milanovcu Opštinska izborna komisija nije još dostavila obrasce, dok je stranka SNS najavila prikupljanje potpisa za danas.

U izveštaju ODIHR-a posebno je istaknuta važnost proaktivnog adresiranja prekršaja i krivičnih dela kako bi se unapredio izborni integritet i osigurali međunarodni standardi za demokratske izbore.

Zbog potencijalnog kršenja izbornih zakona i postavljanja integriteta izbornog procesa pod znak pitanja, zahtevamo od Tužilaštva da hitno reaguje i ispita ove neregularnosti. Suština demokratskog izbornog procesa je da se svim učesnicima omogući ravnopravno učešće. Stoga apelujemo na Tužilaštvo da preduzme mere koje će osigurati da izbori budu sprovedeni fer, slobodno i u skladu sa demokratskim standardima.