Pismo podrške za izbor advokata Miloša Jankovića za novog Zaštitnika građana


Beograd, 3. april 2023.

Kuća ljudskih prava u Beogradu i dolepotpisane organizacije civilnog društva, ovim pismom pružaju punu podršku za izbor advokata Miloša Jankovića za novog Zaštitnika građana. 

Organizacije civilnog društva, svesne značaja nezavisnih institucija za ljudska prava u demokratskom društvu, kao i činjenice o propustima i degradiranju ovog nezavisnog državnog organa tokom mandata prethodnog Zaštitnika građana, pozivaju narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije da podrže izbor advokata Miloša Jankovića za novog Zaštitnika građana. 

Miloš Janković poseduje višedecenijsko iskustvo u poslovima od značaja za oblasti nadležnosti ovog organa, ali i iskustvo u samom organu kao zamenik i vršilac dužnosti Zaštitnika građana. 

Zahvaljujući dugogodišnjoj bliskoj saradnji, organizacije civilnog društva mogu da posvedoče da je Janković ličnost visokih moralnih i stručnih kvaliteta, posvećen zaštiti ljudskih prava i izgradnji pravne države. Institucija Zaštitnika građana jedna je od retkih čiji su rad i rezultati bili visoko vrednovani i nagrađivani i u zemlji i u svetu, upravo u vreme kada je u njenom vrhu bio Miloš Janković. Organizacije civilnog društva u toj instituciji imale su vrednog saveznika u zaštiti žrtava kršenja ljudskih prava i marginalizovanih grupa i u izgradnji demokratije i vladavine prava u Srbiji. 

Uvereni smo da bi izbor Jankovića za Zaštitnika građana bio prepoznat kao znak da Narodna skupština stoji iza Ustavom proklamovanih temeljnih vrednosti Republike Srbije, poput zaštite ljudskih prava. 

SPISAK ORGANIZACIJA KOJE SU DALE PODRŠKU ZA IZBOR ADVOKATA MILOŠA JANKOVIĆA ZA NOVOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA:

 1. Građanske inicijative
 2. Beogradski centar za ljudska prava
 3. YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava 
 4. Helsinški odbor za ljudska prava 
 5. Centar za praktičnu politiku
 6. Novi optimizam
 7. Društvo za razvoj kreativnosti Aleksinac
 8. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 9. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 10. Centar za kulturnu dekontaminaciju
 11. Asocijacija DUGA
 12. Udruženje građana “Zona pozitivnih promena”
 13. Odbor za ljudska prava Leskovac
 14. Udruženje Žene za mir Leskovac
 15. Dijalog Valjevo
 16. AS – Centar za osnaživanje mladih sa HIV-om
 17. Udruženje Prepoznaj u sebi
 18. Novosadska novinarska škola
 19. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA
 20. Urban-in Novi Pazar
 21. Fond za humanitarno pravo
 22. Vojvođanski građanski centar
 23. Podrinjski Anti-Korupcijski Tim
 24. Evropski pokret u Srbiji
 25. Slavko Ćuruvija Fondacija
 26. Centar za ljudska prava Niš
 27. Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi
 28. Udruženje KROKODIL
 29. Međunarodna mreža pomoći IAN
 30. Romski medijski servis
 31. Geten, Centar za prava LGBTIQA osoba