Počeo povraćaj sredstava za plaćene firmarine

porez-uprava-prihodaBeograd, 26.decembar 2016.godine – Uprava javnih prihoda grada Beograda počela je da vrši povraćaj sredstava za uplaćenu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom  prostoru, tj. firmarinu
Podsećamo, svi koji su platili ovu taksu, a  ispunjavaju uslove predviđene članom 6 Zakona o računovodstvu (preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u mala pravna lica lica (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka) , i imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara) mogu uputiti Upravi javnih prihoda ZAHTEV ZA POVRAĆAJ UPLAĆENIH SREDSTAVA.

Na ovaj način sva udruženja mogu povratiti uplaćena sredstva, iako je prošao rok za izjavljivanje žalbe predviđen Rešenjem.

Građanske inicijative su pripremile predlog formata za ŽALBU na rešenje Uprave javnih prihoda kojim se zahteva plaćanje firmarine kao  i ZAHTEV za povraćaj uplaćenih sredstava, u slučaju da su organizacije naknadnom proverom utvrdile da su platile iznos po rešenju lokalne uprave javnih prihoda, iako ne ispunjavaju propisane uslove.