Podrška Birou za društvena istraživanja

 

 

 

 

Beograd, 26.maj 2017.godine – Građanske inicijative kao koordinator Međusektorske podgrupe za slobodu izražavanja i medije Nacionalnog konventa o EU uz Beogradski centar za ljudska prava, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, YUCOM, Sandžački odbor za ljudska prava, Link plus, Asocijaciju Duga i CDD Europolis ovim putem iskazuju podršku Birou za društvena istraživanja (BIRODI) i pozivaju predstavnike vlasti da okončaju sistemsku praksu ograničavanja slobode izražavanja.

Od nadležnih organa očekujemo da će postupiti u skladu sa zakonom i sankcionisati sve, a posebno predstavnike vlasti koji u javnom diskursu svaku kritiku kao i objektivan, naučni rad koji nije u skladu sa njihovim viđenjem stvarnosti karakterišu kao izdaju države i njenih interesa. Ovakvim postupcima se stvara atmosfera u društvu gde je bezbednost pojedinaca upitna ukoliko njihovi stavovi i izgovorena reč nisu po meri vlasti.

Podsećamo da je napadu na BIRODI prethodilo predstavljanje njihovog izveštaja o medijskoj kampanji za izbore u Srbiji. Predstavljanje ovog izveštaja organizovano je na sastanku Radne grupe Saveta EU za proširenje (COELA) u Briselu kom su prisustvovali i predstavnici Srbije pri misiji u EU. Iako je ovo jedino do sada relevantno istraživanje u oblasti medija i predsedničke kampanje, premda je REM doneo odluku da ne vrši nikakav monitoring iako mu je to zakonska obaveza, predstavnci misije Srbije pri EU su otvoreno iskazali protest protiv ovakvih istraživanja kao i rezultata samog istraživanja. Ujedno, skrećemo pažnju na činjenicu da je ovo istraživanje vršeno istom metodom kao i istraživanje iz 2012. godine koje je sada vladajuća stranka smatrala relevantnim i na njega se pozivala ukazujući pri tom na nedovoljnu zastupljenost opozicionih stranaka u izbornoj kampanji.

Ovim putem se ujedno pridružujemo i zahtevu BIRODI-ja upućenom Narodnoj skupštini Republike Srbije da ovo istraživanje predstavi pred Odborom za kulturu i informisanje.