21 Feb Podržali smo izradu kampanje za javno zagovaranje u Boru

Bor, 21.februar, 2017.godine – U Boru je 19. i 20. februara održan trening Podrška izradi kampanji javnog zastupanja sa udruženjima Kokoro i Građanska čitaonica Evropa, a u treningu su takođe učestvovali i članovi Društva mladih istraživača i Pokreta za novo doba. Kokoro je udruženje koje aktivno radi sa mladima sa fokus na prevenciji zavisnosti, suzbijanju nezdravih stilova života i nasilja, te podršci učenju i razvoju mladih. Nihov dnevni boravak prostor je okupljanja mladih i realizacije brojnih sadržaja. Građanska čitaonica Evropa usmerava svoje aktivnosti na informisanje građana Bora, sa posebnom pažnjom posvećenom zaštiti životne sredine.

Ukupno 13 učesnika imalo je priliku da se bolje upozna sa procesom javnog zastupanja nakon čega su pristupili izradi dvaju planova za kampanje javnog zastupanja koje će realizovati u narednom periodu. Kampanje će biti usmerene na postizanje održivosti usluga socijalne zaštite koje realizuju udruženja, i unapređenju transparentnosti rada lokalne samourpave u domenu utroška sredstava za zaštitu životne sredine.

 

Tokom treninga učesnici su pokazali veliku motivisanost za razvoj kampanja i njihovu realizaciju s obzirom da ciljevi proističu iz njihovog dosadašnjeg rada i mogu značajno da unaprede pomenute oblasti u Bora.

Trening su vodili Tatjana Matijaš i Vladan Đukanović, treneri TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa.