Polaznicima radionica o dečijim pravima dodeljeni sertifikati

img_3101

Logo

Bujanovac, 14. decembar 2016. – Posle 12 radionica za grupu 20 mladih na kojima su bile obrađene teme iz oblasti prava deteta, OP3 i akcionog planiranja, dodeljeni su sertifikati o uspešno završenom programu edukacije.

Polaznike radionica dečijih prava u ime Građanskih incijativa, pozdravio je Fismir Jahiu, lokalni koodinator na projektu i trener na radionicama. Prisutnima je tom prilikom, trenerica i mentorka, Danijela Stojiljković predstavila koncept celoživotnog učenja i važnost kontinuirane edukacije u oblasti dečijih prava.

Cilj  ovih radionica bio je da deca i mladi steknu znanja iz oblasti prava deteta kako bi se osnažili za buduće branitelje prava deteta, koji će raditi na promociji i zaštiti prava deteta u svojim zajednicama.

img_78491Deca su slušala predavanja iz sledećih oblasti: Uvod u koncept prava deteta; Konvencija o pravima deteta; Pravo na život, opstanak i razvoj; Pravo na nediskriminaciju; Pravo na zaštitu od svih oblika nasilja, zlostavljanja i seksualnog iskorišćavanja; Pravo na privatnost i pravo na slobodno izražavanje mišljenja; Pravo na participaciju i druga prava iz Konvencije; Prvi i drugi opcioni protokol; Treći opcioni protokol; Mehanizmi zaštite prava deteta na lokalnom i nacionalnom nivou; Kampanja zagovaranja Akciono planiranje. 

Učesnici treninga će tokom proleća realizovati lokalnu kampanju kojom će se zagovarati za kreiranje mehanizma za zaštitu prava deteta na lokalnom nivou. Oni će, takodje, učestvovati u zagovaračkim aktivnostima za ratifikaciju OP3 na nacionalnom nivou.

“Dečija prava u priči i praksi” (Child rights in stories and practice) koji sprovodi Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub u partnerstvu i saradnji sa sa 6 organizacija iz jugoistočne Srbije (UG Dečja radost iz Zaječara, Centar za građanski aktivizam – Denizen iz Svrljiga, KIC Pralipe iz Pirota, Društvo Roma iz Prokuplja, Nexus-Vranje iz Vranja i Građanske inicijative iz Beograda, kancelarija u Bujanovcu), a uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program.