Policija: Legitimisanje

Legitimisanje

 

Po zakonu, policajci i komunalni milicajci imaju ovlašćenje da te zaustave i zatraže da im pokažeš ličnu kartu kako bi proverili tvoj identitet, ali za to moraju da imaju razlog. Taj razlog će najčešće biti neko tvoje sumnjivo ponašanje, to što ličiš na nekoga za kime tragaju ili to što se nalaziš na mestu izvršenja krivičnog dela. Policajac ima obavezu da ti se predstavi, saopšti ti zbog čega ti legitimiše, i da pritom bude ljubazan. 

Koja su tvoja prava i obaveze prilikom legitimacije?

Policajac ili komunalni milicajac koji te zaustavi radi provere identiteta je dužan da ti pokaže svoju legitimaciju, ako to zatražiš. U slučaju da nije u uniformi, i bez tvog zahteva mora da ti se predstavi i pokaže značku, pre nego što ti izda bilo kakvo naređenje. 

Kada to uradi, moraš da mu predaš ličnu kartu, ili neki drugi zvaničan dokument sa fotografijom, bez suprotstavljanja. Iako za potrebe utvrđivanja identiteta može da im posluži i neki drugi dokument, ako imaš više od 16 godina, imaš zakonsku obavezu da u svakom trenutku kod sebe imaš ličnu kartu, inače ti preti novčana kazna.

Policijski ili komunalni službenik koji te legitimiše je dužan da ti objasni zbog čega te je zaustavio. Može da odbije da ti da ovu informaciju samo u slučaju da prikuplja obaveštenja o nekom krivičnom delu, sem ako se radi o krivičnom delu za koje se goni po privatnoj tužbi — na primer, sitnoj krađi ili uvredi — i onda kada bi to moglo da ugrozi postizanje cilja provere.

Policajac mora da bude pristojan, i da se prema tebi odnosi sa poštovanjem. Ako to ne uradi, možeš da podneseš pritužbu MUP-u. 

Zašto policija sme da te legitimiše?

Policijski službenik nema pravo da te legitimiše bez povoda, ali su povodi koje zakon predviđa prilično maglovito definisani. Dovoljno je da izgledom podsećaš na nekoga za kime se traga, da po tvom ponašanju posumnja da si izvršio, ili izvršila, krivično delo ili to nameravaš, ili da proceni da od tebe preti opasnost koja zahteva policijsko postupanje.

Dovoljan povod će predstavljati i ako se zatekneš na pogrešnom mestu — na mestu izvršenja krivičnog dela, u tuđem stanu ili vozilu koje se pregleda i pretresa, u prostoru u kome je privremeno ograničena sloboda kretanja, ili je iz bezbednosnih razloga neophodno utvrditi identitet svih  ili većine prisutnih.

Policajac ima pravo da ti traži ličnu kartu i ako te zatekne kako prikupljaš podatke o licu, objektu ili prostoru koje se bezbednosno štiti, a za to nemaš ovlašćenje.

Državni službenici, ili druga lica mogu da zatraže od policijskog službenika da te legitimiše, i ovaj će to i uraditi ako su im tvoji podaci neophodni za neko zakonsko postupanje ili u slučaju da im je povređeno neko pravo. Takođe, kada prijavljuješ izvršenje krivičnog dela ili prekršaja, ili učinioca tih dela, odnosno pružaš neka obaveštenja koja su od interesa za rad policije, policija ima pravo da proveri tvoj identitet. Pored toga, policajci će te uvek legitimisati pre nego što te uhapse, dovedu, zadrže, ili pretresu. 

Šta mogu da budu posledice?

Ako ne nosiš ličnu kartu sa sobom, to po Zakonu o ličnoj karti predstavlja prekršaj, za koji može da ti bude izrečena kazna do 5000 din. Takođe, u slučaju da te policajac zatekne u vršenju prekršaja ili krivičnog dela, ili te sumnjiči za krivično delo, to što ne može da utvrdi tvoj identitet može da bude razlog da te zadrži ili uhapsi.

Šta se događa nakon što policija utvrdi tvoj identitet zavisi od razloga provere — ako ustanove da nisi lice za kojim tragaju, pustiće te da ideš, može da preraste u pregled ili pretres, mogu da te odvedu u stanicu na saslušanje, da te dovedu ako postoji osnov za prinudno dovođenje…