POMEREN DATUM ODRŽAVANJA SAJMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U KRUŠEVCU

TACSO-header-colourTACSO Resursni centar Građanskih inicijativa, u okviru komponente promocije rada, povećanja vidljivosti i pospešivanja uključenosti OCD u demokratske društvene procese na putu EU integracija, promocije građanskog aktivizma i volonterizma  poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva iz opština Aleksandrovac, Trstenik, Brus, Varvarn, Ćićevac, Svilajnac, Ćuprija, Paraćin, Despotovac, Rekovac i gradova Kruševac i Jagodina da prijave svoje učešće na Sajmu organizacija civilnog društva.

Planirani termin održavanja sajma u Kruševcu, 15.aprila, 2016.godine, se MENJA usled neispunjavanja svih tehničkih uslova. Novi datum održavanja je u junu 2016.godine i biće naknadno objavljen na sajtu organizacije, kao i društvenim mrežama. Hvala vam na razumevanju.

Sajam je namenjen svim organizacijama civilnog društva koje su registrovane na teritoriji navedenih opština i gradova a posebno onima koje se bave podizanjem  kapaciteta OCD, razvijanjem dijaloga sa lokalnim samoupravama, pružanjem usluga u zajednici za različite društvene grupe, brigom o zaštiti čovekove okoline, ljudskim pravima, razvoju demokratije i sl.

Sajam je osmišljen tako da će OCD iz svake opštine/grada imati priliku da se predstave i svoje aktivnosti i delovanje približe građanima/kama koji/e će tog dana prisustvovati ovom događaju. Na osnovu blagovremenog prijavljivanja i relevantnosti pristiglih prijava, organizator će doneti odluku o organizacijama koje će imati priliku da se predstave na Sajmu.

Posebno ohrabrujemo slanje zajedničkih prijava za jedan štand, koje mogu biti prijave lokalnih/opštinskih  ili tematskih mreža.

U okviru Sajma, pored predstavljanja na štandu, organizacije će imati mogućnost da javno prezentuju uspešne projekte i aktivnosti putem kratkog filma, Power Point prezentacije ili izlaganja.

Tokom Sajma biće distribuiran promotivni materijal (info-sheet), predstaviće se aktivnosti i mogućnosti u okviru Resursnog centra Građanskih inicijativa i održaće se  debata na temu: OCD, mediji i lokalne samouprave sa podtemama, Uključivanje OCD i medija u procese donošenja propisa i Transparentno finansiranje OCD na lokalnom nivou. Na debati će uzeti učešće predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici medija i civilnog društva. Vreme i mesto održavanja debate biće naknadno saopšteno.

Događaji su otvoreni za zainteresovane organizacije civilnog društva, predstavnike lokalnih samouprava, medija i građane.

Organizacije civilnog društva se ohrabruju se da učestvuju u svim aktivnostima  Sajma.

Za dodatne informacije, kontaktirajte predstavnika TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa u Novom Pazaru: Dževid Sadović, 060/3624 015,  dzevid@gradjanske.org

Kreativne ideje su dobrodošle!

Picture1