Pomereni rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja

Beograd, 20. april 2020. godine 

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti covid-19 izazvane virusom Sars-cov-2.

Zakon o računovodstvu predviđa da su pravna lica, odnosno preduzetnici dužni da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave, najkasnije do 30. juna naredne godine. Uzimajući u obzir novonastalu krizu, Uredba propisuje da se ovaj rok pomera na 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja, dok se rok za dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja pomera na 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Kad je reč o podnošenju prijave za porez na dobit pravnih lica Uredba predviđa istovetno rešenje kao u slučaju podnošenja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, odnosno pomeranje rokova na 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Isti pravni režim i rokovi važe za podnošenje prijave za porez na prihod od samostalne delatnosti obveznika koji vode poslovne knjige. 

Uredbu možete preuzeti ovde.

Za sva pitanja vezana za rad udruženja možete nam se javiti popunjavanjem jednostavnog online formulara u nastavku.