Pomozi nam da saznamo kako se TI osećaš: Istraživanje o mentalnom zdravlju aktivista


Beograd, 8. novembar 2022.

 

Baviš se aktivizmom u Srbiji?

Kako ti izgleda jedan „običan“ radni dan?

Šta radiš kad dođeš kući?

Da li tvoj angažman utiče na tvoje odnose sa porodicom i prijateljima?

Pomozi nam da saznamo kako se TI osećaš i ko brine o TEBI dok ti brineš o drugima. Popuni UPITNIK.

Važno nam je da znamo. Važno je i da drugi znaju.

Ovaj upitnik deo je istraživanja koje sprovodimo u saradnji sa organizacijom Psychosocial Innovation Network u okviru kampanje PODRŽIMO SE!

Ova ideja je potekla iz činjenice da ne postoje relevantne informacije o mentalnom stanju nas aktivista i aktivistkinja.

Istraživanje će nam poslužiti da kreiramo jasnu sliku o tome kako se osećamo braneći tuđa prava, kako kontekst u kojem radimo utiče na nas, naše odnose sa okolinom, koliko i kakva pomoć nam je potrebna, gde možemo da je dobijemo i sl.

Rezultate ćemo koristiti za planiranje daljih aktivnosti, zagovaranje prema institucijama na ovu temu, podizanje svesti kod donatora o mentalnom zdravlju aktivista/kinja, ali, ono što je najvažnije, za donošenje konkretnih promena unutar organizacija civilnog društva u Srbiji.

Verujemo da je i tebi ova tema važna koliko i nama.

Ovo istraživanje je podržano kroz projekat Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Upitnik možeš popuniti OVDE.