Porez na imovinu iz ugla građana

Beograd, 16. Maj 2018. godine

Dana 15.5.2018. u  Čitalištu Narodne biblioteke u Užicu je održan okrugli sto “Porez iz ugla građana” koji je okupio predstavnike lokalnih samouprava, popisivače i predstavnike organizacija civilnog društva kao deo projekta “Reforma poreza na imovinu”. Ovaj događaj je organizovan u svrhu konsultacija i prikupljanja informacija od poreskih obveznika – građana, civilnog i biznis sektora, a u cilju formulisanja daljih predloga za unapređenje zakonodavnog okvira koji uređuje porez na imovinu. Takođe, ovim okruglim stolom smo želi da posebno istaknemo značaj jačanja odgovornosti lokalnih vlasti (pružalaca usluga) prema građanima (poreskim obveznicima) kroz njihovo ohrabrivanje da poboljšaju dijalog sa građanima i podstaknu učešće građana u procesima donošenja odluka o korišćenju prihoda prikupljenih po osnovu poreza na imovinu. Okrugli sto u Užicu je jedan od pet predviđenih u Srbiji. Slede okrugli stolovi u Kragujevcu (22.05.), Paraćinu (23.05.), Nišu (29.05.) i Sremskoj Mitrovici (30.05.) i ovi okrugli stolovi će obuhvatiti predstavnike 44 opštine u Srbiji, kroz koje se projekat sprovodi.

Identifikovani su sledeći najvažniji izazovi u vezi sa različitim aspektima poreza na imovinu i u tom smislu je preporučn dalji rad na njihovom prevazilaženju:

  1. Dosledna primena zakona za sve i redovno plaćanje poreza bez izuzetaka. Jednoobraznost propisa koja će važiti za sve, bez isključivanja pravnih lica u kojima država ima vlasnički udeo.
  2. Usklađenost parametara za utvrđivanje porsečne cene poreza – umanjivanje cene
  3. Uvođenje bodovanja opremljenosti – Izmena zakonodavnog okvira koji reguliše namenu zemljišta, odnosno da čak i kada zemljište ima građevinski namenu, ali se ne koristi u te svrhe, može prema tome da se proporcionalno iskoriščenosti zemljišta izrazi poreska osnovica.
  4. Uključivanje lokala u proces donošenja poreskih propisa
  5. Usklađenost poreza na imovinu sa poreskim osnovicama drugih oporezivanja.

Učesnici su imali priliku da ocene relevantnost svake pojedinačne preporuke nakon završene diskusije putem dotmokratske metode. Na samom kraju događaja posebno je napomenuto da će sve prikupljene sugestije biti deo sistemskih prpeoruka u vezi sa unapređenjem pravnog okvira koji se odnosi na porez na imovinu. Organizatori će o daljem statusu preporuka i mogućnostima za njihovu primenu od strane donosilaca doluka redovno obaveštavati učesnike ovog skupa.

Tokom narednog periode predstavnici 44 opštine u Srbiji će imati priliku da iskažu svoje mišljenje o porezu na imovinu na okruglim stolovima u Kragujevcu, Paraćinu, Nišu i Sremskoj Mitrovici.