POSAO – Child Protection Manager – Menadžer/ka za zaštitu deteta

Menadžer/Menadžerka  za zaštitu deteta (CP Manager)  radi kao glavni tehnički strucnjak za intervencije oko osiguranja zaštite deteta, a posebno programa za unapredjivanje sistema podrške za decu razdvojenu od roditelja ili decu bez pratnje, uključujući u promovisanju sistema alternativne brige u programima za izbeglice u Srbiji, Hrvatskoj, I Makedoniji. Menadžer /ka za zaštitu deteta (CP Manager)  pratiće  proces razvijanja I implementacije programa za izgradnju kapaciteta sa ciljem jačanja sistema podrške za decu odvojenu bez roditelja I decu bez pratnje koja prolaze kroz Srbju, Hrvatsku I Makedoniju, u bliskoj saradnji sa našim partnerima I nadležnim institucijama vlasti. Menadžer/ka za zaštitu deteta (CP Manager) će raditi I na razvijanju novih  I nadgledanju postojećih programa za zaštitu deteta I osigurati da najvažniji standardi zaštite deteta provedeni kroz sve naše programe. Menadžer/ka će raditi I na razvoju programa, budžetiranju za intervencije relevantne za zaštitu deteta, pisanju donatorskih izveštaja, koordinaciji, i pružaće podršku kod  prikupljanja sredstava, upošljavanja I nabavki. Radno mesto Menadžera/ke za zaštitu deteta je Beograd, sa čestim putovanjima unutar Srbije na lokacije na kojima se provodi program, kao I putovanjima u Hrvatsku I Makedoniju.

Preuzmite uslove konkursa

Rok za prijavu : 05.05.2017 do 17h

Email : Serbia.recruitment@savethechildren.org