Poseta srpske delegacije Češkoj – briga o socijalno ugroženim sugrađanima je briga svih članova društva

Za pomoć ljudima u sredini u kojoj živimo nekada je zaista dovoljna dobra volja i praktična ideja – ovo bi mogao da bude zaključak prošlonedeljne studijske posete savetodavnih tela sa juga Srbije Češkoj, odnosno institucijama i organizacijama koje se bave socijalnom zaštitom na različitim nivoima.

Savetodavna tela iz Bujanovca, Vranja i Lebana čine predstavnici loklane samouprave, centara za socijalni rad i civilnog sektora, a akcioni planovi za unapređenje usluga socijalne zaštite koje su prethodne godine doneli, uveliko su u toku. Ipak, na primerima dobre prakse u Pragu i Liberecu videli su šta je još sve moguće učiniti za sugrađane koji su u sistemu socijalne zaštite, pa i van njega.

“Iako se zakoni u Srbiji i Češkoj razlikuju, pa i budžeti kojima raspolažu oni koji se bave uslugama socijalne zaštite, delegacija sa juga Srbije imala je priliku da vidi da je za mnoge ideje i njihove realizacije dovoljna dobra priča, oko koje će se vremenom okupiti oni koji će je i finansijski podržati”, kaže Anica Dodić, predstavnica organizacije Čovek u nevolji (People in need – PIN), koja je organizovala ovu studijsku posetu.

Pored sedišta PIN-a, delegacija je posetila udruženje i školu za decu i mlade sa smetnjama u razvoju (Jedličkův ústav) u Pragu, gde su videli odličan primer saradnje svih nivoa društva, jer u ovoj ustanovi mladi od najranijeg detinjstva borave od ponedeljka do petka, školuju se, ali se i rekreiraju i pružaju im se neophodne terapije. U sklopu ovog kompleksa nalazi se i kafić Ta kavarna, u kome osobe sa smetnjama u razvoju mogu da se oprobaju u uslužnoj delatnosti, ali i pripreme za neke druge poslove na tržištu rada.

U opštini Liberec imali su priliku da vide kako ondašnji Centar za socijalni rad organizuje pružanje socijalnih usluga svim korisnicima, sa akcentom na izbegla lica iz Ukrajine, za koja su oformili čitavo odeljenje, u kome oni dobijaju potpunu pomoć za prvi period – smeštaj, hranu, papire, čak i mogućnost za zaposlenje. U Liberecu su se gosti sa juga Srbije upoznali i sa radom restorana Tulipan, u kome rade lica sa smetnjama u razvoju, ali koji je vrlo popularan, naročito za majke sa decom, pošto priprema hranu sa zdravim namirnicama.

Predstavnici srpske delegacije imali su priliku da vide kako je u Češkoj organizovana i briga o starim licima, i to kroz upoznavanje sa radom udruženja Život 90 i Elpida, u kojima se vidi da vreme naših baka i deka može biti i te kako kreativno organizovano, uz maksimalnu brigu o njihovom zdravlju i bezbednosti.

Kroz druženje sa članovima orgnaizacije Kao kod kuće (Jako doma), upoznali su se sa mogućnostima za pomoć beskućnicima i to naročito ženama i transrodnim osobama, koje su gotovo nevidljive u društvu. Iako na ulicama uglavnom viđamo muškarce beskućnike, u svakom gradu ima dosta i žena, ali i transrodnih osoba koje nemaju dom, samo što se zbog straha od nasilja sakrivaju. Ovo udruženje pruža utočište upravo takvim osobama, i to u vidu mesta na kome mogu da pojedu, ugreju se i okupaju, ostave i operu svoje stvari, ali i smeste se na određeno vreme. Naravno, tu su i stručne osobe sa kojima mogu da razgovaraju i učestvuju u različitim radionicama.

Iako je implementacija akcionih planova za unapređenje socijalnih usluga u Vranju, Bujanovcu i Lebanu već u toku, nosioci sektora socijalne zaštite u ovim mestima iz Češke su poneli mnogo ideja za dalje korake pomoći njihovim sugrađanima. Kako kažu, ključ je u saradnji svih segmenata društva (predstavnika lokalne samouprave i interesnih udruženja civilnog društva), ali i saradnji između gradova/opština, jer se udruživanjem svako obezbeđuje i veći kapacitet, naročito kada se radi o malim opštinama, ali se svakako lakše dolazi i do eventualnih donatorskih sredstava.

Podsećamo, u prethodne dve godine Građanske inicijative su inicirale oformljavanje savetodavnih tela u Lebanu, Vranju i Bujanovcu, koja su donela akcione planove za za unapređenje socijalnih usluga, nakon čega su dobili i sredstva za pokretanje određenih usluga iz tih akcionih planova. Implementaciju akcionih planova podržao je PIN, kao i matične opštine.

Trenutni akcioni planovi aktuelni su do kraja ove godine, ali je sigurno da je ova studijska poseta inicirala mnogo ideja za dalji rad na što savremenijim i prilagođenijim uslugama socijalne zaštite na jugu Srbije.

Autorka teksta: Milica Branković

Foto: PIN i GI

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovode Peaceful Change initiative i People in Need u partnerstvu sa Građanskim Inicijativama, PEN – Peer Educators Network i NVO Aktiv.