24 Nov Potpisan Memorandum o saradnji sa Organizacijama civilnog društva u okviru SEKO

sekoBeograd, 21. novembar 2014. – Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije potpisala je danas Memorandum o saradnji u oblasti planiranja, programiranja, praćenja i izveštavanja o međunarodnoj razvojnoj pomoći sa devet partnerskih organizacija civilnog društva, među kojima su: Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Evropski pokret u Srbiji, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Beogradska otvorena škola, Mladi istraživači Srbije, Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), Privredna komora Srbije, Asocijacija za razvoj Ibarske doline Kraljevo (IDA) i Građanske inicijative.

Osnovni cilj Memoranduma je institucionalizacija odnosa Kancelarije za evropske integracije i sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) i preuzimanje obaveza za sprovođenje zajedničkih aktivnosti i u redovnoj razmeni informacija u procesu planiranja, programiranja, praćenja i izveštavanja o međunarodnoj razvojnoj pomoći.
Potpisnici Memoranduma su vodeće SEKO organizacije za saradnju sa državnom upravom u devet različitih oblasti – osam sektora (pravda, unutrašnji poslovi, reforma državne uprave, konkurentnost, energetika, životna sredina i klimatske promene, ljudski resursi i društveni razvoj, poljoprivreda i ruralni razvoj) i tri tematske oblasti (kultura, mediji i civilno društvo).

SEKO mehanizam je uspostavljen 2011. godine kako bi se unapredio dijalog između državnih organa i civilnog društva u procesu programiranja i povećanju efikasnosti korišćenja razvojnih sredstava, posebno fondova EU.