Potrebni treneri za realizaciju neformalnih treninga iz oblasti socijalne ekonomije

U okviru projekta SOCIETIES 2, tražimo trenere za realizaciju neformalnih treninga. Više informacija u nastavku:

1. OPŠTE INFORMACIJE

U okviru ovog poziva planirana je jedna obuka za modul 2 – Socijalna ekonomija. Spisak tema može se naći u ToR i nastavnim programima.

Broj pružalaca usluga:
Najmanje dve (2) osobe za svaku navedenu obuku – prijave u parovima.
Kratak opis usluge:
Priprema metodologije obuke na osnovu razvijenog kurikuluma, korekcija kurikuluma po potrebi, priprema prezentacija, vežbi i drugih materijala; realizacija obuke prema dogovorenom rasporedu, pisanje izveštaja.
Lokacija:
Obuke će se sprovoditi u Beogradu, jul 2021. godine.
Predviđeni budžet:
Ukupan iznos koji projekat SOCIETIES 2 ima na raspolaganju za trenere je:
Socijalna ekonomija i socijalna preduzeća – 1.320,00 eura (bruto, uključujući sve troškove obuke vezane za trenere)

Opšti uslovi:
Kandidati treba da imaju relevantno iskustvo i reference u pripremi sličnih programa, odgovarajuće znanje o temama za koje se planira obuka (stečena tokom studija ili na odvojenim obukama). Prednost će imati kandidati sa prethodnim iskustvom u radu sa organizacijama osoba sa invaliditetom.

2. PRIJAVA
Svi zainteresovani kandidati treba da pošalju svoje prijave na imejl adresu: jelena.ankic@caritas.rs najkasnije do 10.05.2021 u 16.00 h.

Prijava treba da sadrži:

Prijavni formular
Biografija na engleskom jeziku, koja jasno ukazuje na iskustvo, reference u obavljanju sličnih zadataka i poznavanje tražene teme. Pravna lica takođe treba da dostave biografiju lica koja će raditi na sprovođenju obuke.
Plan primene za najmanje dve jedinice za obuku, koje je kandidat izabrao (najviše 2 stranice) na engleskom jeziku.
Kandidati koji žele da seprijave za ovaj poziv moraju da preuzmu obrazac za prijavu, ToR i nastavni plan i program sa veb lokacije projekta SOCIETIES (https://projectsocieties.org).

Prijave pristigle nakon isteka roka i nepotpune prijave neće se razmatrati.

CB_Application_form_Srb

CB_Curricula_Modul_2_Social_economy

CB_ToR_Serbia