Povraćaj sredstava za plaćene firmarine

porez-uprava-prihodaBeograd, 2.decembar 2016.godine – U skladu sa članom zakona 15a Zakona o finansiranju loklane samouprave, članom 6 Zakona o računovodstvu i Mišljenjem Ministarstva finansija Republike Srbije  izdatog na zahtev Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom podsećamo da organizacije civilnog društva (tj. udruženja građanai savezi udruženja) i nemaju obavezu plaćanja firmarine ukoliko ispunjavaju dva uslova:

1) da im je godišnji prihod do 50.000.000 dinara,

2) da su razvrstana u mala pravna lica (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka)

Građanske inicijative su pripremile predlog formata za ŽALBU na rešenje Uprave javnih prihoda kojim se zahteva plaćanje firmarine kao  i ZAHTEV za povraćaj uplaćenih sredstava, u slučaju da su organizacije naknadnom proverom utvrdile da su platile iznos po rešenju lokalne uprave javnih prihoda, iako ne ispunjavaju propisane uslove.