Poziv na diskusiju „Reaguj na diskriminaciju!“

Poziv na diskusiju „Reaguj na diskriminaciju!“

Medija centar Vojvodine, Zmaj Jovina 3/I Novi Sad,

11. jul 2017. godine

 

U skladu sa potrebom prepoznatom od strane Vlade Republike Srbije da se na lokalnom nivou poboljša stanje u pogledu postojeće diskriminacije žena i dece, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, u okviru projekta „Praćenje preporuka Univerzalne periodične revizije (UPR) – zaštita žena i dece od diskriminacije“, organizuje diskusiju „Reaguj na diskriminaciju!“ sa predstavnicima lokalne samouprave u Novom Sadu.

Diskusija će se održati 11. jula 2017. godine u konferencijskoj sali Medija centra Vojvodine sa početkom u 10h, te Vas ovom prilikom pozivamo da uzmete učešće. U pet gradova Srbije – Valjevu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu se uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije organizuju diskusije sa zaposlenima u lokalnoj samoupravi. Cilj ovih diskusija je da se zajednički dođe do jasne slike o stanju diskriminacije žena i dece u Srbiji i na lokalu, kao i da se osnaže predstavnici lokalnih vlasti da unaprede sopstvene mehanizme prevencije i zaštite. Istovremeno će se prisutnima približiti mogućnost saradnje sa relevantnim republičkim i međunarodnim institucijama i organizacijama. Komitet pravnika za ljudska prava i eksperti iz oblasti diskriminacije približiće sliku koja trenutno postoji o stanju u Srbiji, praktične primere i načine prevencije i zaštite od diskriminacije žena i dece.

U nastavku možete pronaći agendu za diskusiju, a učešće predstavnika Vaše institucije možete prijaviti na marija.stijepovic@yucom.org.rs do ponedeljka 10. jula 2017. godine, ne kasnije od 15 časova. Za dodatne informacije možete ihkontaktirati na +381 11 3344235.

 

Nacrt agende „Reaguj na diskriminaciju!“

Medija centar Vojvodine, Zmaj Jovina 3/I Novi Sad,

11. jul 2017. godine

10:00 – 10:10 Uvodna reč (o projektu)

10:10 – 10:45 Prikazivanje filma „Stop diskriminaciji žena i dece“ Analiza filma – diskusija, pitanja i odgovori Ana Janković Jovanović, pravna savetnica, YUCOM

10:45 – 11:15 Univerzalni periodični pregled (UPR) – postupak procene stanja ljudskih prava na svetskom nivou Milan M. Marković, National Human Rights Officer, OHCHR Dr Katarina Golubović, advokatica, YUCOM

11:15 – 11:30 Pauza za kafu

11:30 – 11:45 Srbija u UPR-u: Preporuke koje se odnose na diskriminaciju žena i rodno zasnovano nasilje Dr Katarina Golubović, advokatica, YUCOM

11:45 – 12:15 Diskriminacija žena i rodno zasnovano nasilje: pojam i mehanizmi zaštite Milena Vasić, pravna savetnica, YUCOM

12:15 – 12:30 Srbija u UPR-u: Preporuke koje se odnose na diskriminaciju dece i vršnjačko nasilje Dr Katarina Golubović, advokatica, YUCOM

12:30 – 13:00 Diskriminacija dece i vršnjačko nasilje Ana Janković Jovanović, pravna savetnica, YUCOM

13:00 – 13:30 Zaključci