Poziv na javnu diskusiju o ratifikaciji OP3 CRC u Srbiji

 

Beograd, 5.oktobar, 2017. godine – Javna diskusiju o ratifikaciji OP3 CRC u Srbiji održaće se u utorak, 10. oktobra 2017. godine sa početkom u 14 sati, u prostorijama EU Info Centra u Beogradu, Kralja Milana 7.

Javnu diskusiju organizuje Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša, u okviru projekta „Dečija prava u priči i praksi“, koji uključuje OCD i mlade iz 8 gradova jugoistočne Srbije (Niš, Knjaževac, Zaječar, Svrljig, Pirot, Prokuplje, Vranje i Bujanovac). Cilj projekta je unapređenje zaštite, promocije i sprovođenja prava deteta u skladu sa Konvencijom o pravima deteta UN, kroz osnaživanje civilnog društva u jugoistočnoj Srbiji i izgradnju njegovih kapaciteta za uticaj na kreiranje mehanizama zaštite prava deteta.

Osim delovanja na lokalnom nivou, projektom je predviđena i aktivnost ponovnog iniciranja ratifikacije Fakultativnog protokola o komunikacijskim procedurama/žalbenom postupku uz Konvenciju o pravima deteta (OP3 CRC). Ova inicijativa je prvi put pokrenuta 2015. godine od strane Otvorenog kluba i Mreže organizacije za decu Srbije (MODS), kada su dostavljene preporuke Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, nakon čega je Akcionim planom za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije planirana ratifikacija za 2016. godinu. Međutim, ovaj Protokol još uvek nije ratifikovan. Pored predstavnika dece i mladih, Otvorenog kluba i MODS-a, na diskusiji će govoriti Snežana Mijušković, zamenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda iz Crne Gore, koja će prezentovati iskustva u primeni navedenog Protokola koji je u ovoj zemlji ratifikovan još 2013. godine. Očekivano trajanje skupa je do 16 časova.

Poziv na javnu diskusiju