Poziv na konferenciju o demokratskoj participaciji

Beograd, 1. novembar 2017. godine – Centar za unapređivanje pravnih studija, zajedno sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom pravde i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje konferenciju posvećenu demokratskoj participaciji.

Konferencija će biti održana u Beogradu, Palata Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, sala 368, na 3. spratu, u utorak 7. novembra 2017. godine, u periodu od 11:00 do 14:00 časova.

Cilj konferencije je afirmisanje ideje o demokratskoj participaciji, kao i specifičnih mehanizama učešća građana i organizacija civilnog društva u donošenju najvažnijih pravnih i političkih odluka, a posebno putem javnih konsultacija, javnih rasprava i građanskih inicijativa, i to u krugu nadležnih organa vlasti, organizacija civilnog društva i medija.

Pozivaju se organizacije civilnog društva da prijave učešće jednog predstavnika organizacije putem adrese rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs ili telefonom na broj 011 311 3985, najkasnije do petka, 3. novembra 2017. godine ili do popunjavanja kapaciteta sale (25 mesta). Za sve koji nisu u mogućnosti da prisustvuju konferenciji, biće obezbeđen prenos uživo o čemu će biti blagovremeno obavešteni.

Agenda

Pozivno pismo