[POZIV na konferenciju] „Značaj građanskog vaspitanja u izgradnji Evropljana”

homoeuropeanus_logo
eu za homo

                                                                     

Pozivno pismo na međunarodnu konferenciju

„Značaj građanskog vaspitanja u izgradnji Evropljana”

4 – 5. decembar 2015. godine, Beograd

 

Građanske inicijative imaju čast da Vas pozovu na međunarodnu konferenciju „Značaj građanskog vaspitanja u izgradnji Evropljana” koja de se održati od 4. do 5. decembra 2015. godine u Beogradu.

Na konferenciji de učestvovati predstavnici organizacija iz dvanaest država koje sarađuju u okviru programa Evropske unije „Evropa za građanke i građane”. Učesnici de na konferenciji podeliti svoja iskustva o aktivnom građanstvu u procesu evrointegracija, stavovima i znanju o Evropskoj uniji kao i mogudnostima učeničkih i studentskih razmena koje su na raspolaganju mladim ljudima u Srbiji.

Posebna pažnja bide usmerena i na predmet Građanskog vaspitanja u Srbiji, njegov dodadašnji doprinos, trenutni status i mogudnosti njegovog unapređenja.

Ulaz na konferenciju otvoren je za sve zainteresovane, a detaljan program je u nastavku pozivnog pisma.

***Organizator i/ili partnerske organizacije ne pokrivaju troškove puta i/ili smeštaja učesnicima konferencije.

Screenshot 2015-11-27 10.56.13

 

Program konferencije

 

„Značaj građanskog vaspitanja u izgradnji Evropljana”

Petak, 4. decembar_______________________________Impact-Hub, Makedonska 21

10:00 – 10:30 Registracija učesnika

10:30 – 10:45 Otvaranje i pozdravne reči:

Bojana Selaković, Građanske inicijative;

Predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – TBD                                                              Predstavnik Ministarstva omladine i sporta – TBD

10:45 – 11:15 Predstavljanje projekta i rezultata istraživanja:

Iva Sedlić, Europski dom, Slavonski brod

11:15 – 12:30 Panel diskusija: Građansko vaspitanje i evropske vrednosti

Moderator: Petar Žmak, Građanske inicijative;

Predstavnik Ministarstva omladine i sporta – TBD

Predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

14:00 – 16:00 Proces evrointegracija, uloga organizacija civilnog društva u Srbiji

Predstavnici organizacija Konventa, TBD

Predstavnik Kancelarije za evropske integracije, TBD

Predstavnik Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, TBD

Subota, 5. decembar______________________________Kuda ljudskih prava, Kneza Miloša 4

10:00 – 10:30 Registracija učesnika

10:30 – 10:45 Predstavljanje partnerskih organizacija

10:45 – 12:15  Istovremeni rad u tri grupe sa studentima i učenicima:

Razmena iskustva, mobilnost, obrazovanje i aktivno građanstvo u EU

                        Predstavljanje rezultata rada po grupama

14:00 – 16:00 Sumiranje dosadašnjih aktivnosti i izazova. Planiranje daljih koraka na projektu.