Poziv na predstavljanje Mape aktivnosti civilnog društva tokom i nakon poplava


sve final Građanske inicijative vas pozivaju da prisustvujete predstavljanju Mape aktivnosti civilnog društva tokom i nakon poplava koju su Građanske inicijative izradile uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Predstavljanje Mape će se održati u četvrtak, 28. maja sa početkom u 13.30 časova u Biblioteci Kuće ljudskih prava i demokratije, Beograd, Kneza Miloša 4.

Prezentaciju organizujemo u okviru obeležavanja godinu dana od katastrofalnih poplava koje su u maju 2014. godine pogodile Srbiju. Imajući u vidu obim i značaj aktivnosti koje su tokom i nakon kritičnog perioda, spovodile organizacije civilnog društva, na ovoj prezentaciji želimo i  da razmenimo iskustva i eventualne naučene lekcije.

Poseban akcenat stavićemo na vidljivost aktivnosti civilnog sektora, kako prema građanima, tako i prema institucijama i organima vlasti, a u cilju boljeg prepoznavanja svih resursa u zajednicama u potencijalno sličnim budućim situacijama.

Molimo Vas da prisustvo sastanku potvrdite slanjem e-maila na adresu: bojanas@gradjanske.org. ili telefonom na broj 060/3624-017.