Poziv na reagovanje institucija Republike Srbije

kljplogoBeograd, 16. januar 2015. – Organizacije civilnog društva koje se bave nadzorom rada javnih institucija i mediji u Srbiji, dole potpisani, smatraju da je jedan od njihovih osnovnih zadataka da ukažu na situacije u kojima je javni interes povređen ili doveden u pitanje.

U slučaju tendera za ispumpavanje vode iz kopa Tamnava, istraživačka mreža BIRN je ukazala na moguću povredu javnog interesa. Neprikosnoveno pravo građana je da budu tačno i pravovremeno informisani kako i na šta se troše pare iz javnog budžeta. Sredstva iz javnog budžeta moraju biti dodeljena i potrošena na način kojim se štiti javni interes i uzima u obzir dobrobit svih građana Srbije.

Pravo novinara da istražuju, postavljaju pitanja i kritički preispituju rad javnih zvaničnika je osnovna odlika demokratskog društva i slobodnog i nezavisnog novinarstva, kojem Srbija teži.

Izostajanje reakcije institucija koje su nadležne za borbu protiv korupcije i vladavinu prava je neprihvatljiva u demokratskom, odgovornom i otvorenom društvu. S druge strane napadi na novinare zato što obavljaju svoj posao, odnosno štite javni interes, je apsolutno nedopustivo i nedemokratsko ponašanje.

I zato upućujemo poziv institucijama da reaguju.

Mi dole potpisani zahtevamo da:

  1. Republičko javno tužilaštvo inicira predistražni postupak i proveri sve navode BIRN-a;
  2. Regulatorno telo za elektronske medije posveti posebnu pažnju monitoringu nad nacionalnim emiterima i njihovom načinu izveštavanja o slučaju Kolubara, kao i da utvrdi da li su doprineli potpunoj, objektivnoj i nepristrasnoj informisanosti šire javnosti;
  3. Agencija za borbu protiv korupcije utvrdi da li je u slučaju kojim se BIRN bavio došlo do narušavanja antikorupcijskog zakonodavstva i kršenja integriteta uzbunjivača, odnosno da Savet za borbu protiv korupcije kao savetodavno telo Vlade izradi izveštaj o slučaju sa preporukama.
  4. RTS kao javni servis u vlasništvu građana omogući predstavnicima BIRN-a da iznesu navode iz svoje analize u emisiji dijaloškog tipa sa predstavnicima relevantnih državnih organa i stručne javnosti.

Mi dole potpisani pozivamo nadležne institucije da naše zahteve, koji su inače deo njihovih redovnih i obaveznih nadležnosti, sprovedu što pre i u skladu sa zakonom i o tome izveste javnost.

 

BIRODI

CEAS

Centar za integraciju mladih

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA

Centar za održivi razvoj Srbije

Centar za praktičnu politiku

Centar za razvoj neprofitnog sektora

Cenzolovka

CINS

Edukacioni centar Leskovac

Fondacija Slavko Ćuruvija

FORCA

Forum žena Prijepolja

Građanske inicijative

Helsinški odbor za ljudska prava

Inicijativa mladih za ljudska prava

Istinomer

Južne vesti

Koalicija za nadzor javnih finansija

Kuća ljudskih prava

Labris

Libek

Lice ulice

Medija & reform centar Niš

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS

Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Nezavisno udruženje novinara Vojvodine

NVO Atina

PG Mreža

PIRGOS

Portal Autonomija

Pravni skener

Share fondacija

Smart kolektiv

Sretenje

Televizija Forum

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava

Trag fondacija

Urban In

Vojvođanski istraživački centar “VOICE”

Yucom

Zaječarska inicijativa

Preuzmite Poziv na reagovanje institucija Republike Srbije