Poziv na sastanak posvećen predstavljanju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu.

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa, u saradnji sa Centrom lokalne demokratije iz Subotice, poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva, organa jedinica lokalne samouprave iz Subotice, Sombora, Apatina, Sente, Kikinde, Kanjiže, Bačke Topole i Novog Kneževca na informativni sastanak posvećen predstavljanju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za 2016.i 2017. godinu.

Sastanak će održati u ponedeljak, 27. marta 2017 sa početkom u 12 časova u Plavoj sali Gradske kuće u Subotici (Trg Slobode 1).

Upoznavanje za temama i obavezama iz AP od suštinske je važnosti za omogućavanje aktivnijeg učešća OCD u zagovaračkim aktivnostima usmerenim ka Vladinim institucijama na nacionalnom ali i na lokalnom nivou. Pored toga, na sastanku će biti razmatrana mogućnost za formiranje neformalnih koalicija za OGP na lokalnom nivou Ove koalicije bi u budućnosti bile dodatno osnažene za praćenje sprovođenja AP i poštovanje principa POU.

Partnerstvo za otvorenu upravu – Open Government Parntership – predstavlja međunarodnu inicijativu čija je svrha obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u cilju poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva (OCD), osnaživanje učešća građana u upravljanju, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, a u vezi sa ostvarivanjem delotvornijeg i odgovornijeg rada javne vlasti. Kao učesnica u navedenoj globalnoj inicijativi, Republika Srbija podržava osnovne vrednosti sadržane u Deklaraciji POU, koje su u skladu i sa sprovođenjem opšteg cilja reforme javne uprave Republike Srbije – obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Proces pripreme Akcionog plana zvanično je započeo u januaru 2016. godine, osnivanjem Posebne međuministarske radne grupe za izradu drugog Akcionog plana za period od 2016. do 2017. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu. Tom prilikom učinjen je i prvi korak u cilju unapređenja saradnje sa civilnim društvom, tako što su predstavnici civilnog društva pozvani da  učestvuju u njenom radu, kao ravnopravni članovi. Nakon širokog konsultativnog procesa u fazi njegove pripreme, u koji je bio uključen veliki broj predstavnika OCD i JLS iz cele Srbije, Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu usvojen je u novembru 2016. godine.

Molimo Vas da prijave za učešće dostavite na e-mail  adresu  dejana@gradjanske.org    sa naznakom

„Prijava za učešće na skupu OGP u SU”.

PREUZMI AGENDU