Poziv na sastanak povodom predloga za izmenu Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama

Copy of LogoTRAG fondacija

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas na sastanak povodom predloga za izmenu pojedinih odredbi Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama sadržanih u nacrtu Građanskog zakonika.

Sastanak će se održati u sredu, 29. juna 2016 . godine u press sali hotela Putnik u Novom Sadu (Ilije Ognjanovića 24), sa početkom u 11.30 časova.

Naime, radna grupa, koju je formirala Vlada Republike Srbije, izradila je nacrt Građanskog zakonika  (http://www.mpravde.gov.rs/files/NACRT.pdf ) koji obuhvata opšti deo građanskog prava, ugovorne i druge obligacione odnose, svojinu i druga stvarna prava, porodične odnose, nasleđivanje.

Zakonik sadrži predloge za izmenu odredbi Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama, koje se odnose na definisanje udruženja, njihovo osnivanje i registraciju, odnos statuta i zakonika, redovnost sazivanja i nadležnosti skupštine udruženja, način glasanja, delovanje izvršnog odbora, definisanje pojma i delovanje zadužbina, njihovo registrovanje, organe koje treba da imaju itd.

Tim povodom prof. dr Dragan Golubović, pripremio je analizu i predlog izmena odredbi nacrta građanskog zakonika koje se odnose na udruženja i fondacije (http://www.gradjanske.org/komentari-na-nacrt-gradanskog-zakonika/)  koja će ovom prilikom biti predstavljena javnosti. Pored toga, cilj sastanka je prikupljanje podrške OCD kako bi zajedničke komentare na odredbe nacrta zakonika i predloge za izmenu istih uputili Ministarstvu pravde, nadležnom za prikupljanje komentara u toku javne rasprave koja traje do 01 . jula 2016. godine.

 Na skupu će govoriti:

  • Dejana Stevkovski, koordinatorka projekata Građanskih inicijativa
  • dr Dragan Golubović, stalni član Saveta eksperata za neprofitno pravo Saveta Evrope
  • Tanja Bjelanović, direktorka razvoja, Trag fondacija

Molimo Vas da prisustvo sastanku potvrdite najkasnije do utorka, 28. juna na e-mail dejana@gradjanske.org

Srdačan pozdrav,

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa

Trag fondacija