Poziv na seminar – Primena novog pravilnika o PDV

Beograd, 22. novembar 2017. godine – Udruženje poreskih savetnika Srbije je prepoznalo potrebu poreskih obveznika da u pripremi aktivnosti za realizaciju novih obaveza obezbede adekvatnu edukaciju svih zaposlenih koji će biti u obavezi da vode evidencije. Tim povodom organizujemo seminar na temu Primene Novog Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencija o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV. Predavač je Aleksandar Vasić, poreski savetnik i računovodja, član Udruženja poreskih savetnika Srbije, kao i član Radne grupe Ministarstva finansija za pripremu Predloga
PRAVILNIKA.

Seminari će se održati:

– 30.11.2017. (četvrtak) od 10:00 u sali hotela Life Design, u Beogradu,
Balkanska br.18. Detalji o seminaru:
http://vs4151.cloudhosting.rs/uploadimages/files/Poziv%20na%20seminar_30.11.pdf,
a možete ih pronaći putem  Website-a .

– 01.12.2017. (petak) od 09:00, u sali kongresnog centra Master Novosadskog
Sajma, Hajduk Veljkova 11. Detalji o seminaru:
http://vs4151.cloudhosting.rs/uploadimages/files/Poziv%20na%20seminar_01.12.pdf, a možete ih pronaći i putem Website-a

Za članove Udruženja poreskih savetnika Srbije, seminari su besplatni.

Molim sve zainteresovane da svoje učešće na seminaru potvrde preko prijavnica na sajtu http://ups-rs.com/tours/grand-turkey/ ili putem e-maila, na e-adresu: udruzenje@ups-rs.com, najkasnije do ponedeljka 27.11.2017.godine.