Poziv na strukturirani dijalog

Beograd, 20. oktobar, 2017. godine – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) poziva mlade, omladinske radnike/ce, omladinske lidere/ke, da se prijave za učešće na strukturiranom dijalogu.

Promišljaće se o modelu strukturiranog dijaloga u Srbiji koji će uključiti sve nas i uspostaviti mehanizam koji omogućava kontinuiran dijalog sa donosiocima odluka o svim pitanjima koja se tiču
mladih.

Po čemu se strukturirani dijalog razlikuje od razgovora sa mladima?
Strukturirani dijalog je kontinuirani proces konsultacija između mladih i donosioca odluka u cilju zajedničkog definisanja i sprovođenja politika značajnih za mlade na svim nivoima.

Strukturirani dijalog osigurava aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka tako što im daje prostor da slobodno iznose svoja mišljenja i preporuke, doprinoseći tako unapređenju položaja mladih.

Kako je i gde nastao strukturirani dijalog?
Strukturirani dijalog nastao je kao rezultat desetogodišnjeg zagovaračkog procesa za poboljšanje položaja mladih u Evropi. Proces je obavezao Evropsku komisiju i sve države EU da redovno održavaju konsultacije sa mladima. Od 2009. godine, Evropska unija sprovodi 18-mesečne cikluse strukturiranog dijaloga u okviru kojih mladi imaju priliku da iznesu svoja mišljenja i predloge kojima mogu da utiču na
kreiranje i oblikovanje EU politika za mlade. Ovaj vid konsultacija služi kao forum za mapiranje problema sa kojima se mladi u Evropi susreću, ali i za osmišljavanje rešenja za iste.

Proces razvoja modela strukturiranog dijaloga u Srbiji pokrenuli su Krovna organizacija Srbije i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada. Asocijacije smatraju da je ovakav model neophodno razviti kroz konsultativni proces sa svim akterima koji će biti uključeni. Obuke će se održati u:
Novi Sad, 06.11.2017. 12h:00-14h:40
Niš, 03.11.2017. 12h:00-14h:40
Beograd, 02.11.2017. 12h:00-14h:40
*Tačna adresa biće dostavljena svim prijavljenim učesnicima/cama

Da biste se prijavili dovoljno je da do 30. oktobra ispunite kratku prijavnu formu koja se nalazi OVDE.

Program sastanka za strukturirani dijalog

Poziv na struktuirani dijalog