Poziv na završnu konferenciju projekta “Promene Ustava na putu do Evropske unije

Beograd, 5. oktobar, 2017. godine – Evropski pokret u Srbiji (EPUS), organizuje završnu konferenciju projekta Promene Ustava na putu do Evropske unije“, 24. oktobra 2017. godine (Aeroklub, Uzun Mirkova 4, Beograd).

Republika Srbija je trenutno u procesu izmene Ustava, 11 godina nakon njegovog usvajanja. Vlada Republike Srbije se u okviru pregovora u poglavlju 23 Pravosuđe i osnovna prava, svojm akcionim planom obavezala da će Ustav izmeniti u delu pravosuđa do kraja 2017. godine. U kontekstu planirane izmene Ustava Republike Srbije EPUS sprovodi projekat „Promene Ustava na putu do Evropske unije“¸
identifikujući delove Ustava koji treba da budu promenjeni ili uneti kako bi pristupanje Srbije Evropskoj uniji bilo moguće i u skladu sa Ustavom.

Međunarodna konferencija predstavlja završni događaj projekta na kojem će biti predstavljeni svi rezultati projekta.

Prijave za učešće na konferenciji dostaviti najkasnije do 16. oktobra 2017. godine, na imejl adresu:
aleksandar.bogdanovic@emins.org ili na telefon 011 3640174.

Pozivno pismo

Agenda konferencije