POZIV – NACIONALNA KONFERENCIJA O OSNOVNIM PRAVIMA, JAVNIM POLITIKAMA I PRAKSAMA – EU standardi

tacso-p2p-gi-kljp-logo-set

Modeli praćenja javnih politika u procesu pridruživanja EU

 22-23.decembar 2016.godinefin-agenda-nacionalna-konferencija

Beograd, Kuća ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4

Poštovani/a,

Imajući u vidu da je sprovođenje reformi i usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim okvirom EU dugotrajan proces koji je do sada pokazao da se malo reflektuje na svakodnevne živote građana, kao organizacije civilnog društva koje su uključene u tok i proces pregovaranja organizujemo međunarodnu konferenciju i radionicu kako bismo zajednički razmotrili i utvrdili dalje, delotvorne modele uključivavanja i uloge građana i civilnog društva u procesu EU integracija.

Prvi dan konferencije će biti koncipiran kao radionica sa govornicima iz zemalja iz okruženja koje su prošle kroz proces EU integracija, dok će drugi dan biti fokusiran na razgovor za okruglim stolom sa Tanjom Miščević i Majklom Davenportom.

Agendu možete preuzeti  OVDE  

Za učesnike izvan Beograda će biti pokriveni troškovi puta i smeštaja uz prethodnu najavu do srede 21.12.2016.godine do 12h.

Potvrde prisustva, kao i eventualna pitanja možete poslati na: petar@gradjanske.org