Poziv organizacijama civilnog društva da se priključe Platformi Tri slobode

Poziv organizacijama civilnog društva da se priključe Platformi Tri slobode

Beograd, 17. maj 2019. godine –

Pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva da potpišu  Platformu Tri slobode za očuvanje prostora za civilno društvo u Srbiji. Platforma ima za cilj da doprinese demokratizaciji društva, izgradnji pravne države i aktivnom učešću građana u kreiranju i sprovođenju reformi kroz zaštitu i punu primenu tri slobode- udruživanja, okupljanja i informisanja.

U Platformi se navodi da će njene potpisnice delovati kao zajednički front organizacija civilnog društva za zaštitu ugroženih sloboda i za stvaranje uslova za nesmetano učešće građana u javnim poslovima kroz razvoj civilnog društva.

Inicijativa za pokretanje zajedničke platforme nastala je kao reakcija na izmenjeni kontekst u kome deluju organizacije civilnog društva u Srbiji- Evropska Komisija je uočila da na čitavom prostoru Zapadnog Balkana postoje elementi zarobljene države, odnosno stanje u kojem vlast zloupotrebljava javne resurse u privatne svrhe; druge međunarodne institucije i organizacije (poput Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, Freedom House-a, globalne alijanse organizacija civilnog društva CIVICUS) ukazuju na zabrinjavajuće trendove sužavanja prostora za rad civilnog društva u Srbiji.

Potpisnice platforme sa posebnom zabrinutošću naglašavaju da su organizacije civilnog društva izložene sve učestalijim napadima u prorežimskim medijima, kao i napadima na imovinu organizacija i na fizički integritet, ugled i čast njihovih aktivista a bez odgovarajućih reakcija nadležnih organa.

Platforma sadrži i zahteve upućene Vladi i Skupštini Srbije, Evropskoj uniji i međunarodnim organizacijama.

Platformu je 10. aprila 2019. godine u okviru „ Međunarodne nedelje civilnog društva 2019” potpisalo 20 organizacija civilnog društva: Građanske inicijative, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Transparentnost Srbija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Trag fondacija, Naša zadužbina, Srbija u pokretu, Novi optimizam, Centar za praktičnu politiku, Slavko Ćuruvija fondacija, Autonomni ženski centar, Inicijativa  A11 za ekonomska i socijalna prava, Helsinški odbor za ljudska prava , Catalyst Balkans, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Partneri Srbija.

Ukoliko želite da se priključite i uzmete aktivno učešće u radu Platforme Tri Slobode molimo vas da pošaljate mejl na civin@gradjanske.org.

Celu Platformu Tri slobode možete pročitati OVDE.