Poziv organizacijama civilnog društva i medijima Info sesija povodom predstavljanja Poziva za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija u periodu oktobar 2017 – septembar 2018. godine

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je objavila Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija (Program). Program se realizuje u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, koji BOŠ sprovodi uz podršku Švedske. Projekat ima za cilj da doprinese evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija. Kontrolna i korektivna uloga organizacija civilnog društva (OCD) i medija je uslov za uspostavljanje i jačanje principa vladavine prava i zaštite ljudskih prava koji stoje u osnovi procesa evrointegracija.

Više o projektu pogledajte na sajtu www.transformator.bos.rs. Program traje tri godine, od oktobra 2016. do oktobra 2019. godine i obuhvata dve programske aktivnosti: 1. Podrška projektima i partnerskim organizacijama civilnog društva i medijima; 2. Jačanje kapaciteta i program umrežavanja. Podrška projektima i partnerskim organizacijama civilnog društva i medijima podrazumeva dodelu finansijskih sredstava za najmanje 8 organizacija civilnog društva i medija čiji je izdavač udruženje, fondacija ili zadužbina i realizuje se kroz institucionalnu podršku (za najmanje 4 OCD i medija) i podršku projektima (za najmanje 4 projekata OCD i medija). Ukupan budžet za realizaciju finansijske podrške organizacijama civilnog društva i medijima u drugoj godini iznosi 1.400.000 SEK, što je približno 140.000 EUR. Stabilnost demokratskih institucija, vladavina prava i poštovanje ljudskih i manjinskih prava su nezamislivi bez aktivnog učešća civilnog društva u kreiranju javnih politika i slobodnih medija koji informišu građane i podstiču kritičko mišljenje. Civilno društvo i mediji su prepoznati kao pokretači promena, ključni akteri demokratskog razvoja i direktni korisnici ovog Programa.

Beogradska otvorena škola poziva zainteresovane OCD i medije na Info sesiju koja se organizuje u Medija centru u Beogradu, a na kojoj će prisutni moći da se informišu o novom Pozivu za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija. Info sesija će biti održana u Beogradu, 31. jula 2017. godine, u terminu od 12 do 14 časova, u prostorijama Medija centra, na adresi Terazije 3 u Beogradu. Potrebno je potvrditi prisustvo na info sesiji do 30. jula 2017. godine do 12 h na imejl adresu cs4eu@bos.rs navodeći sledeće podatke:

Ime i prezime:

Organizacija/Medij:

Grad u kome se održava info sesija:

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na cs4eu@bos.rs.