Poziv organizacijama civilnog društva u Srbiji povodom predloga za izmenu Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama sadržanih u nacrtu Građanskog zakonika

 

header srb

TRAG fondacija

Beograd, 17. jun 2016. godine

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas na sastanak povodom predloga za izmenu Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama sadržanih u nacrtu Građanskog zakonika.

Sastanak će se održati u četvrtak, 23. juna 2016. godine u Medija centru Beograd (Terazije 3, sala na II spratu), sa početkom u 12 časova.

Naime, radna grupa, koju je formirala Vlada Republike Srbije, izradila je nacrt Građanskog zakonika (http://www.mpravde.gov.rs/files/NACRT.pdf ) koji obuhvata opšti deo građanskog prava, ugovorne i druge obligacione odnose, svojinu i druga stvarna prava, porodične odnose, nasleđivanje.

Zakonik sadrži predloge za izmenu odredbi Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama, koje se odnose na definisanje udruženja, njihovo osnivanje i registraciju, odnos statuta izakonika, redovnost sazivanja i nadležnosti skupštine udruženja, način glasanja, delovanje izvršnog odbora; definisanje pojma i delovanje zadužbina, njihovo registrovanje, organe koje treba da imaju itd.

Za potrebe TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa, prof. Dragan Golubović pripremio je analizu i predlog izmena odredbi Nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja i fondacije, koja će ovom prilikom biti predstavljena javnosti. Pored toga, cilj sastanka je prikupljanje podrške OCD kako bi zajedničke komentare na odredbe nacrta zakonika i predloge za izmenu istih uputili Ministarstvu pravde, nadležnom za prikupljanje komentara u toku javne rasprave koja traje do 01. jula 2016.godine.

Na skupu će govoriti:

  • Bojana Selaković, menadžerka programa za javne politike Građanskih inicijativa
  • Žarko Stepanović, v. d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
  • Vladimir Radojičić, menadžer programa javnih politika Trag fondacije

Molimo Vas da prisustvo sastanku potvrdite najkasnije do srede, 22. juna na e-mail dejana@gradjanske.org

Srdačan pozdrav,

 

TACSO Resurni centar Građanskih inicijativa

Trag fondacija

TACO RC footer SRB novi