Poziv Savetu regulatornog tela za elektronske medije

Beograd, 11. oktobar 2018. godine – 

Poziv Savetu regulatornog tela za elektronske medije

 

U ime građana zainteresovanih za stručno, odgovorno i transparentno upravljanje našim javnim medijskim ustanovama (JMU), a da bi izbegli kontroverze i prigovore delova stručne i najšire javnosti koje su obeležile prethodna imenovanja članova upravnih odbora JMU, pozivamo vas da proces izbora novih članova upravnih odbora RTS i RTV učinite otvorenim i dostupnim javnosti na sledeći način:

 • Po isteku roka za podnošenje kandidatura, objavite na svom sajtu kriterijume izbora, radne biografije i eventualnu prateću dokumentaciju kandidata, kao i podatke o njihovim predlagačima (uz zaštitu ličnih podataka);
 • Organizujete javne razgovore s kandidatima u užem izboru;
 • Na sajtu REM-a objavite zapisnik i snimak sednice Saveta REM na kojoj su birani novi članovi UO JMU, i obrazloženje odluka/izbora.

 

Sa uverenjem da i vi, kao i drugi državni organi, nezavisna i regulatorna tela možete i više od propisanog minimuma, nudimo saradnju – posebno oko javnih razgovora s kandidatima, jer se nadamo da će među njima biti i predstavnika manjinskih grupa, i onih koji dolaze iz dosad nezastupljenih, zapostavljenih delova Srbije.   

Očekujući vaš odgovor,

Građani za medije  www.gradjanizamedije.rs                                                                                    

 1. Alternativni centar za devojke, Kruševac
 2. Beogradska otvorena škola
 3. Beogradski centar za ljudska prava
 4. BIRN Srbija, Beograd
 5. Bečejsko udruženje mladih – BUM
 6. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA , Beograd
 7. Centar za humanističke studije, Niš
 8. Centar za nove medije Liber, Novi Sad
 9. Edukacioni centar Leskovac
 10. Građanske inicijative, Beograd
 11. Komitet pravnika za ljudska prava – Yucom, Beograd
 12. Media Reform Centar, Niš
 13. Odbor za ljudska prava Niš
 14. Odbor za ljudska prava Negotin
 15. Partneri za demokratske promene Srbija, Beograd
 16. Slavko Ćuruvija fondacija, Beograd
 17. SHARE Fondacija, Beograd
 18. Toplički centar za ljudska prava i demokratiju, Prokuplje
 19. Transparentnost Srbija, Beograd  
 20. Zaječarska inicijativa

Inicijativi  se pridružuju:

 1. A11-Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Beograd
 2. Akademska inicijativa „Forum10“, Novi Pazar
 3. Asocijacija nezavisne kulturne scene Beograd
 4. Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK
 5. Centar modernih veština, Beograd
 6. Centar za ljudska prava, Niš
 7. Centar za prava Romkinja, Niš
 8. Centar za razvoj  građanskog društva Protecta, Niš
 9. FemPlatz, Pančevo
 10. Građanski Forum Novi Pazar
 11. Gayten-LGBT, Beograd
 12. Impuls Tutin
 13. Jednakost organizacija za ljudska prava, Beograd
 14. Kulturno oslobodilački pokret, Niš
 15. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd
 16. Medijski istraživački centar Niš
 17. Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Niš
 18. Narodni parlament, Leskovac
 19. Odbor za ljudska prava, Valjevo
 20. PONS fondacija, Niš
 21. PROAKTIV, Niš
 22. Praxis, Beograd
 23. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar
 24. Udruženje eSigurnost, Beograd
 25. Udruženje građana Dijalog, Valjevo
 26. Udruženje građana Plant, Niš

U Nišu,10.10.2018. godine

U ime koalicije Građani za medije