Poziv: Šta radi Vlada RS da bi bila otvorenija, odgovornija i efikasnija, a građani zadovoljniji?

Beograd, 24. jul 2019. godine – Vlada Republike Srbije obavezala se da će sprovesti niz mera u cilju unapređenja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, dalje borbe protiv korupcije,  izgradnje poverenja javnosti, ostvarivanja čvršće saradnje sa organizacijama civilnog društva, omogućavanja aktivnog učešća građana u donošenju odluka, lakšeg i bržeg pristupa informacijama, široj upotrebi novih tehnologija. Sve te mere treba da doprinosu delotvornijem i odgovornijem radu javne vlasti, s jedne strane, i pružanju kvalitetnijih usluga građanima i privrednim subjektima, s druge strane.

U proteklih 6 meseci, Građanske inicijtive i partnerske organizacije pratile su koliko je Vlada u tome uspela. Ključne nalaze o dosadašnjim rezultatima sprovođenja trećeg Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu u RS 2018-2020. predstavićemo u ponedeljak, 29. jula 2019. sa početkom u 11 časova  u Biblioteci Kuće ljudskih prava, Kneza Miloša 4.

Analizirali smo:

 1. Da li lako i koliko brzo možete saznati  koliko iznose rashodi Republike Srbije?
 2. Na koji način gradovi i opštine obezbeđuju i troše sredstva namenjena zaštiti životne sredine?
 3. Na koji način pokušavaju da odgovore na izazove u borbi protiv korupcije?
 4. Da li ćemo prve naredne izbore dočekati sa ažuriranim biračkim spiskom?
 5. Da li je moguće da administrativni postupci sa kojima se građani i privreda najčešće susreću budu jednostavniji i jeftiniji?
 6. Gde pronaći podatke o budžetu državnih i lokalnih organa uprave, javnim nabavkama koje oni sprovode, potrebnim dokumentima i uslovima za sticanje nekog socijalnog prava? Da li se ti podaci redovno ažuriraju?
 7. Kako ćemo i od koga ćemo ubuduće dobijati informacije od javnog značaja?
 8.  Gde je moguće pronaći podatke o planiranim javnim konkursima namenjenim finansiranju OCD, raspisane konkurse sa svom konkursnom dokumentacijom, rezultate  konkursa, osnovne podatke o odrobrenim projektima?
 9. Koliko je zapravo aktivnih OCD? Kakva je njihova struktura, geografska rasprostranjenost?
 10. Šta sve možete saznati ukoliko pretražujete Registar medija? A šta ipak ne?
 11. Šta sve država treba da uradi da bi saradnja sa OCD bila čvršća, a uticaj građana na donošenje odluka veći?

 

Na događaju će govoriti Ljiljana Uzelac iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Bojana Selaković iz Građanskih inicijativa, Danilo Rodić iz Vladine Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Tanja Maksić iz BIRN-a, Ivan Grujić, nezavisni konsultant i drugi članovi Radne grupe.

Za prisustvovanje događaju možete se prijaviti slanjem mejla na dejana@gradjanske.org do petka, 26. jula do 17 časova. Učesnicima koji nisu iz Beograda biće nadoknađeni putni troškovi u visine cene povratne autobuske karte (potrebno je priložiti kartu ili potvrdu o ceni koštanja).

Agendu događaja možete preuzeti ovde.

Izveštaj o rezultatima sprovođenje Akcionog plana POU pripemljen je u okviru projekta Podrška zajedničkoj izradi nacionalnog i lokalnih Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu. Projekat realizuje konzorcijum OCD predvođenih Građanskim inicijativama, a čine ga još i: Transparentnost Srbija, Edukacioni centar, Asocijacija onlajn medija, Narodni parlament i Medija reform centar, uz finansijsku podršku donatorskog fonda POU.

Partnerstvo za otvorenu upravu – Open Government Parntership (POU) predstavlja međunarodnu inicijativu čija je svrha obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u cilju poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva (OCD), osnaživanje učešća građana u upravljanju, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, a u vezi sa ostvarivanjem delotvornijeg i odgovornijeg rada javne vlasti. Republika Srbija je članica ove inicijative od 2012. godine i podržava osnovne vrednosti POU, koje su u skladu i sa sprovođenjem opšteg cilja reforme javne uprave Republike Srbije – obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.